Podněty k legislativě

Máte podnět k autoškolské legislativě? Co konkrétně byste v ní změnili?

Vložit podnět k legislativě


Zrušení povinnosti účasti učitele autoškoly na zkoušce z testů

Zkoušky z PSP a OÚ/PJ se už na řadě obcí nekonají v jeden den. Při zkoušce z PSP je přítomnost učitele autoškoly naprosto nadbytečná.

 
 

Zobrazit detailPři nekonání zkoušky vystavit písemné potvrzení

Pokud se žadatel dostaví na termín zkoušky a zkouška se nekoná, měl by zkušební komisař vystavit písemné potvrzení obsahující odůvodnění.

 
 

Zobrazit detailUmístit na Žádost o přijetí odkaz na infoweb pro žáky autoškol

Cílem je zvýšit povědomí žáků o náležitostech výcviku v autoškole (minimální počet jízd, podmínky přestupu do jiné autoškoly apod.).

 
 

Zobrazit detailMožnost prodloužené jízdy ve 3. etapě pouze v celku a v každé skupině

Řada autoškol nyní eviduje např. 2x 2 hodiny (dopoledne motorka, odpoledne osobní vozidlo), což není v souladu s původním záměrem umožnit žákům z odlehlých lokalit např. jízdu po dálnici, která by se během 2 vyučovacích hodin nestihla.

 
 

Zobrazit detailV případě vedení Elektronického vozáku s on-line přístupem pro žáky zrušit povinnost vedení Průkazky

V případě vedení knihy evidence o výcviku v řízení vozidla v elektronické podobě dle 167/2002 Sb. § 11 odst. 7) je vyplňování papírové průkazky nadbytečné a duplicitní, pokud je žadateli umožněn on-line přístup k datům z vozáku. Motivace k elektronizaci a větší transparentnosti, omezení chybovosti v evidenci.

 
 

Zobrazit detailUmožnit přidělení kapacity zkouškového termínu i před ukončením výuky a výcviku

V zájmu optimalizace vytíženosti zkušebních komisařů umožnit přidělení zkouškového termínu ještě před okamžikem ukončení výuky a výcviku (na základě požadavku autoškoly o přidělení požadované kapacity). V takovém případě povinnost dodat jmenný seznam žadatelů s ukončeným výcvikem nejpozději 2 pracovní dny předem.

 
 

Zobrazit detailPředávání Hlášenek a Zkouškových seznamů na úřad výhradně v elektronické podobě

Ministerstvo vypracovalo metodiku a nechalo vyvinout příslušnou aplikaci pro předávání dat ve strojově čitelném formátu XML (Seznam žadatelů), avšak na řadě obcí se stále nevyužívá. Zavedením povinnosti předávání dat v tomto formátu e-mailem se výrazně zjednoduší agenda autoškol i zkušebních komisařů a dojde ke sjednocení dosud zcela odlišné praxe na různých úřadech.

 
 

Zobrazit detailOdstranění nejasností s lhůtou 18 měsíců

Upřesnění formulace požadavku na přijetí žáka k výcviku. Řada autoškol si stále toto ustanovení vykládá špatně (ve smyslu, že každý výcvik může trvat max. 18 měsíců)

 
 

Zobrazit detailZrušení místní příslušnosti pro vykonání zkoušky

Na řadě míst v ČR je problém získat zkouškový termín v zákonem stanovené lhůtě, poptávka neodpovídá kapacitním možnostem úřadů (na menších obcích často působí jen jeden zkušební komisař). Některé autoškoly nyní problém řeší založením virtuální autoškoly v jiném městě, kam po ukončení výcviku žáky účelově převádí. Umožněním vykonávat zkoušku kdekoliv dojde k odstranění nežádoucích jevů a systém bude flexibilnější.

 
 

Zobrazit detailNeohlašovat zahájení doplňovacího výcviku, který navazuje na základní výcvik

Pokud žák neuspěje u zkoušek a přikupuje si dodatečné jízdy, netrvat na hlášení zahájení doplňovacího výcviku. Odstranění administrativní zátěže.

 
 

Zobrazit detailHlásit i zahájení vraceček

V rámci sjednocení praxe zavést povinnost hlásit zahájení kurzu pro vrácení řidičského oprávnění stejným způsobem, jako klasické výcviky.

 
 

Zobrazit detailUhrazení poplatu za závěrečnou zkoušku

Nástroj, jak přimět uchazeče ke kázni a využití všech přidělených termínů závěrečných zkoušek.

 
 

Zobrazit detailKontrola..

dobrý den po velmi neblahé zkušenosti s autoškolou bych vám rád podal podnět ke kontrole teto autoškoly stačí si jen přečíst recenze na internetu a dojde vám že tam opravdu není něco v pořádku nechce se mi dlouhosáhle vypisovat o co jde ale je tam opravdu něco špatně ze všech stran což určitě zjistíte slíbil jsem že dám podmět tak ho podávám protože tohle jste ještě určitě neviděl.prosím už kvůli budoucím žákům kteří mají pak vyjet na silnice zkontrolujte tuto autoškolu protože to co jsem tam zažil opravdu není možné posílám vám odkaz na jejich stránky kdybyste potřebovali nějaké další informace klidně napište děkuji s přáním hezkého dne Michal Grešák,je to v Praze 7holesovicich přístavní 24. https://www.google.com/search?q=autoškola+holešovice&oq=autoskola+holes&aqs=chrome.1.69i57j0l3.7254j0j4&client=ms-android-xiaomi-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#trex=m_t:lcl_akp,rc_f:,rc_ludocids:1731916290810048211,rc_q:Auto%25C5%25A1kola%2520Hole%25C5%25A1ovice,ru_q:Auto%25C5%25A1kola%2520Hole%25C5%25A1ovice

 
 

Zobrazit detailVíce hodin jízd na motorku

13,5 Hodiny pro začínající motorkáře je opravdu málo

 
 

Zobrazit detailAutomatická převodovka při skupině B96 a BE

Dobrý den, chystá se změna u výcvikových vozidel při zkoušce B96 a BE ohledně možnosti použít motorové vozidlo s automatickou převodovkou? Děkuji Kopecký Šluknov.

 
 

Zobrazit detailOpakované zkoušky

Pokud žák třikrát neprospěje, musí absolvovat nový výcvik v části, ve které neprospěl. Doporučuji vložit do zákona, že před zahájením tohoto nového výcviku musí absolvovat dopravně-psychologické vyšetření. Rozhodně není žádoucí, aby žák, který je nějakým způsobem psychycky postižený, v případě dobré konstalace dobral kladného výsledku při zkoušce, poté byl nebezpečím pro ostatní i sobě.

 
 

Zobrazit detail