Možnost prodloužené jízdy ve 3. etapě pouze v celku a v každé skupině

Vyjádřit se k podnětu
Možnost prodloužené jízdy ve 3. etapě pouze v celku a v každé skupině

Řada autoškol nyní eviduje např. 2x 2 hodiny (dopoledne motorka, odpoledne osobní vozidlo), což není v souladu s původním záměrem umožnit žákům z odlehlých lokalit např. jízdu po dálnici, která by se během 2 vyučovacích hodin nestihla.

odkaz: § 27 odst. 2 písmeno b)

stávající znění: výcvik v řízení vozidla netrval déle než dvě vyučovací hodiny denně u jednoho žadatele; ve třetí etapě výcviku podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu smí být výcvik v řízení jedenkrát prodloužen na čtyři vyučovací hodiny,

navrhované znění: výcvik v řízení vozidla netrval déle než dvě vyučovací hodiny denně u jednoho žadatele; ve třetí etapě výcviku podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu smí být výcvik v řízení jedenkrát prodloužen až na nepřerušené čtyři vyučovací hodiny pro každou žádanou skupinu ŘO,

 
 


Komentáře k podnětu