Co se učí v autoškole

Dovednosti, které během výcviku v autoškole získáte

Při výcviku v autoškole musí být žák seznámen s řadou úkonů. Ukončení výcviku a přihlášení na zkoušku není možné dřív, než žák tyto úkony patřičně ovládá. Požadované úkony lze rozdělit do následujících oblastí.

 • úkony před jízdou
 • jízdní úkony
 • úkony během jízdy v provozu

Před jízdou

 • prověřit stav vozidla - namátková kontrola stavu pneumatik, osvětlení vozidla a směrových světel (blinkry), odrazových skel (zrcátka), zvukového výstražného zařízení (troubení), funkčnosti řízení a brzd, čelního skla, stěračů, provozních kapalin (například motorového oleje, chladící směsi, kapaliny do ostřikovače skla), přístrojové desky a funkčnost sdělovačů (kontrolky)
 • přizpůsobit si sedadlo do správné polohy,
 • přizpůsobit si zpětná zrcátka a opěrky hlavy,
 • zapnout si bezpečnostní pás a
 • ověřit, že jsou zavřeny všechny dveře

Jízdní úkony

 • nastartování motoru
 • provedení plynulého rozjetí vozidla, provedení rozjezdu do kopce a z kopce,
 • couvání na přímé silnici nebo couvání doprava nebo doleva za udržování správného jízdního pruhu
 • zabrždění vozidla na přesnost zastavení; provedení nouzového zastavení není povinné.
 • zaparkování vozidla a opuštění parkovacího prostoru (podélné, šikmé a kolmé parkování, na rovině, do kopce a z kopce)
 • zajetí k obrubníku a vyjetí od něho,
 • objetí stojícího vozidla a překážky,
 • otočení vozidla do protisměru.

Jízda v provozu

 • zachování správného směru jízdy,
 • zrychlení vozidla až na vhodnou rychlost a udržování této rychlosti i během řazení jednotlivých rychlostních stupňů,
 • vjetí do křižovatky a její bezpečné projetí,
 • přizpůsobení rychlosti vozidla při odbočování vlevo a vpravo, a pokud možno v omezeném prostoru,
 • přizpůsobení rychlosti vozidla podmínkám provozu na pozemních komunikacích,
 • zařazení se do jiného jízdního pruhu,
 • míjení jedoucího vozidla, zejména v zúžených prostorech,
 • dodržování správné vzdálenosti mezi vozidly v jednotlivých jízdních pruzích,
 • předjíždění v různých situacích,
 • odbočení na křižovatce vlevo i vpravo, průjezd křižovatkami a dálničními uzly, odbočení mimo pozemní komunikaci,
 • znalost jízdy na kruhovém objezdu,
 • přejíždění železničního úrovňového přejezdu,
 • jízdy podél zastávek tramvají, autobusů a trolejbusů,
 • přejíždění přechodů pro chodce,
 • jízdy z kopce a do kopce při velkém podélném sklonu,
 • vjezd na dálnici nebo výjezd z dálnice nebo silnice pro motorová vozidla,
 • zařazení do pruhu s rychleji jedoucími vozidly,
 • přejezd do pruhu s pomaleji jedoucími vozidly,
 • jízda v zatáčkách,
 • provedení nezbytných opatření při vystupování z vozidla