Desatero žáka autoškoly

Průvodce pro hladké absolvování autoškoly

Po hladký průběh výcviku v autoškole doporučujeme všem žákům řídit se následujícím Desaterem:

 1. Nepodceň výběr autoškoly
 2. Chtěj se naučit dobře řídit, ne jen získat řidičák
 3. Vyhraď si na autoškolu dostatek času
 4. Zjisti si předem, co všechno tě v autoškole čeká
 5. Chovej se během výcviku zodpovědně
 6. Trvej na dodržení všech povinností ze strany autoškoly
 7. Neboj se reklamovat služby autoškoly nebo si stěžovat
 8. Přejdi do jiné autoškoly, nebudeš-li stále spokojen(a)
 9. Přihlaš se ke zkoušce až ve chvíli, kdy se na ni budeš cítit
 10. Jezdi rozumně i po získání řidičáku

 

Nepodceň výběr autoškoly

Při výběru autoškoly nesleduj jen základní cenu výcviku, ale zjisti si i cenu všech dalších služeb a poplatků, např. za dokupované jízdy, zrušení jízdy, opakování zkoušky nebo administrativní poplatky. Každá seriózní autoškola má na webu kompletní ceník včetně těchto položek. Pozor na marketingové triky a neadekvátní poplatky.

Úroveň jednotlivých autoškol se hodně liší. Konkrétní tipy pro výběr autoškoly najdeš na stránce Jak vybrat autoškolu.

Chtěj se naučit dobře řídit, ne jen získat řidičák

Tvým cílem v autoškole by nemělo být získání řidičského průkazu, ale naučit se být dobrým řidičem.

Vyhraď si na autoškolu dostatek času

Řidičský průkaz získáš na celý život - neber autoškolu jen jako formalitu, kterou chceš mít rychle za sebou.

Zjisti si předem, co všechno tě v autoškole čeká

Neošizený výcvik obsahuje teoretickou výuku a jízdy v minimálním rozsahu (počtu hodin), který je stanoven zákonem pro každý typ výcviku (dle požadované skupiny řidičského oprávnění). Např. pro klasický výcvik na skupinu B (osobní automobil) budeš muset absolvovat teoretickou výuku a odjezdit 28 vyučovacích hodin jízd. Teprve po jejich absolvování a získání všech potřebných dovedností, tedy obvykle přibližně po dvou měsících od přihlášení do autoškoly, půjdeš ke zkoušce.

Předem se seznam i s nejčastějšími problémy v autoškole, ať víš, na co si dát pozor.

Chovej se během výcviku zodpovědně

Do autoškoly choď odpočatý a fit. Nezapomeň, že při každé jízdě u sebe musíš mít průkazku a občasnký průkaz, případně i řidičský průkaz (pokud už ho máš pro jinou skupinu). Nosit musíš i brýle nebo kontaktní čočky, pokud je máš na řízení předepsané od lékaře. To samé platí i u zkoušek. Po skončení každé jízdy musíš podepsat "vozový list" (potvrzení, že jízda řádně proběhla).

Pokud nemůžeš přijít na domluvenou výuku nebo jízdu, informuj autoškolu nebo učitele s dostatečným předstihem. Pokud Ti nebude něco jasné, ptej se a žádej dovysvětlení.

Trvej na dodržení všech povinností ze strany autoškoly

Výcvik ve správné autoškole probíhá vždy podle zákona, který stanovuje řadu podmínek, např.: 

 • před první jízdou musí proběhnout výuka teorie, není možné hned začít jezdit nebo cvičit na trenažéru.
 • jedna vyučovací hodina trvá 45 minut, stejně jako ve škole. Jízdy lze absolvovat i dvouhodinové (90 minut), delší jízda však může být maximálně jedna v závěru výcviku.
 • první dvě jízdní hodiny musí probíhat na trenažéru nebo cvičišti, není možné začít hned jezdit v provozu na silnici.
 • minimální rozsah výuky a výcviku (počet hodin teorie a jízd) je stanoven zákonem a nemůže být zkrácen.
 • na zkoušku lze jít až ve chvíli, kdy proběhnou všechny jízdy a výuka a žák už má potřebné znalosti a dovednosti.

Pokud výcvik takto neprobíhá (např. hodiny jsou zkracovány nebo vůbec v požadovaném rozsahu neproběhnou), rozhodně to není v pořádku.

Neboj se reklamovat služby autoškoly nebo si stěžovat

Pokud nejsi s kvalitou služeb v autoškole spokojen(a), oznam to svému učiteli, případně vedoucímu autoškoly. Pokud to nepomůže, můžeš vložit podnět nebo stížnost Autoškolskému ombudsmanovi, který Tvou situaci posoudí a pomůže Ti.

Přejdi do jiné autoškoly, nebudeš-li stále spokojen(a)

V kterékoliv fázi výcviku máš právo přejít do jiné autoškoly a plynule navázat na předchozí výcvik. Více se dozvíš na stránce Přechod do jiné autoškoly.

Přihlaš se ke zkoušce až ve chvíli, kdy se na ni budeš cítit

Nenech se přemluvit k absolvování zkoušky bez odjetí všech požadovaných jízd, je to nezákonné. Na zkoušku bys měl(a) jít až ve chvíli, kdy budeš mít potřebné znalosti a dovednosti, což by měl posoudit Tvůj učitel. Podívej se, co všechno se zkouší u zkoušky a co Tě autoškola měla naučit.

Jezdi rozumně i po získání řidičáku

Po úspěšných zkouškách v autoškole musíš počkat na vyzvednutí hotového řidičáku, což trvá obvykle přibližně dva týdny. Do té doby řídit nemůžeš, jednalo by se o závažný přestupek, za který se řidičský průkaz odebírá (nebyl by Ti pak vůbec vydán). Jezdi opatrně, obezřetně a ohleduplně. Není žádnou ostudou vylepit si na auto samolepku "Z", aby ostatní řidiči byli upozorněni, že zkušenosti na volantem teprve získáváš.