Průběh zkoušek v autoškole

Informace k průběhu zkoušek pro získání řidičského oprávnění

Průběh zkoušek v autoškole

Zkoušky pro získání řidičského oprávnění se konají v místně příslušné obci s rozšířenou působností. Zkouškový termín zajistí autoškola po ukončení výuky a výcviku v autoškole (nejdříve ve chvíli, kdy má žák potřebné znalosti a dovednosti a současně absolvoval všechny předepsané hodiny teorie a jízd).

Součásti zkoušky

Zkouška v autoškole se skládá z několika dílčích částí:

  • teoretická zkouška z pravidel silničního provozu (eTesty)
  • praktická zkouška z ovládání a údržby vozidla (pouze pro skupiny C a D)
  • praktická zkouška z jízdy
Skupiny řidičského oprávnění Zkouška z pravidel (eTesty) Zkouška z ovládání a údržby vozidla Zkouška z jízd
A, B, T
C, D

V případě sdruženého výcviku (více žádaných skupin současně) se teoretická zkouška skládá pouze jednou a praktická část probíhá na vozidle každé skupiny zvlášť.

Průběh zkoušky

Zkoušky mohou být na jednotlivých úřadech organizovány odlišně - v některých obcích se zkoušky z pravidel i jízd konají v jeden den, zejména ve větších městech jsou zkoušky rozděleny do dvou dnů. Většina obcí bohužel nedokáže žadatelům sdělit přesný čas začátku zkoušky z jízd, proto se v den zkoušky připravte na čekání (někdy až v řádu hodin).

Začíná se vždy teoretickou zkouškou z pravidel, která má charakter písemného testu vyplňovaného na počítači (eTesty). Zkoušku z jízd (případně z ovládání a údržby vozidla) je možné absolvovat až po úspěšném absolvování zkoušky z pravidel. Dokud tedy žadatel eTesty nezvládne, zkouška z jízdy se vůbec nekoná.

Poplatky za zkoušky

Se zkouškami jsou spojeny správní poplatky, které vybírá příslušný úřad a nejsou součástí ceny výcviku.

Druh zkoušky Správní poplatek placený úřadu
První zkouška (pravidla + údržba + jízdy) 700,- Kč
Opravná zkouška z pravidel 100,- Kč
Opravná zkouška z údržby 200,- Kč
Opravná zkouška z jízd (každá skupina) 400,- Kč

Pokud se zkouška nekoná, správní poplatek nepropadá. Při opravném termínu je nutné počítat i s platbou autoškole - za předvedení ke zkoušce a přistavení vozidla. Seznamte se s těmito ceníkovými položkami už při výběru autoškoly - existují i autoškoly, které v případě opravných zkoušek účtují nepřiměřené částky.

Hodnocení zkoušky

Zkoušky hodnotí zkušební komisař, který působí na úřadu příslušné obce. Každá dílčí součást zkoušek se hodnotí zvlášť, a to stupni "prospěl" nebo "neprospěl".

V případě teoretické zkoušky z pravidel musí žadatel v testu dosáhnout 43 bodů z 50 možných během časového limitu 30 minut. Zkouška z jízdy probíhá pod vedením zkušebního komisaře minimálně 30 minut. Vyhláška stanovuje seznam úkonů, které musí žadatel ovládat.

Opravné zkoušky

Pokud neuspějete u zkoušky, opravnou zkoušku můžete absolvovat nejdříve za 5 pracovních dnů od předchozího pokusu, s ohledem na dostupnost zkouškových termínů a lhůty pro přidělení termínu je však nutné počítat s delším intervalem. Počet pokusů je omezen na 2 opravné zkoušky (celkem 3 pokusy, poté následuje doplňková výuka nebo výcvik a poté opět 3 zkoušky), přičemž všechny zkoušky musíte kompletně zvládnout do 12 měsíců od prvního pokusu.. V opačném případě je nutné celý výcvik v autoškole absolvovat znovu.

Opravuje se pouze dílčí část zkoušky.

Zkoušky na motocyklech

Zkouška z jízdy na motocyklech (skupiny A) je rozdělena do dvou částí:

Druhá část zkoušky v provozu se koná pouze za předpokladu, že žadatel úspěšně absolvuje první část zkoušky na cvičišti. V případě neúspěchu u zkoušky v provozu je nutné opakovat pouze tuto druhou část zkoušky.

Zkoušky pro vrácení řidičského oprávnění

Pokud jste se tzv. vybodovali nebo Vám byl udělen zákaz řízen soudem nebo ve správním řízení, musíte pro vrácení řidičského oprávnění opět složit zkoušky, a to na všechny skupiny, které si přejete vrátit. Na zkoušky Vás přihlásí autoškola - je potřeba vybrat takovou, která nabízí výcvik všech Vámi požadovaných skupin.

Přestože v tomto případě není povinná žádná výuka ani výcvik v autoškole, běžnou praxí je absolvovat v autoškole alespoň jednu jízdu pro každou žádanou skupinu. Postup při zkouškách je shodný je u žadatelů o řidičské oprávnění, pouze není předepsán rozsah výuky a výcviku. Pouze je nutné po 3 neúspěšné zkoušce absolvovat výcvik příslušné části (teorie, praktická údržba, jízdy) v celém rozsahu.. Na kompletní úspěšné složení všech zkoušek platí stejně jako u běžného výcviku lhůta 12 měsíců.

Žádost o vydání řidičského průkazu

Po úspěšném absolvování všech částí zkoušky obdrží žadatel potvrzení, které předloží na libovolném úřadu s rozšířenou působností pro vydání řidičského průkazu spolu s dalšími dokumenty:

  • vyplněný tiskopis s žádostí (k dispozici na místě)
  • platný doklad totožnosti
  • doklad o obvyklém bydlišti (v případě cizinců)
  • původní řidičský průkaz (v případě rozšiřujícího výcviku)

Lhůta na vyřízení žádosti o vydání řidičského průkazu činí 20 dnů a je s ní spojen správní poplatek 200,- Kč. Expresní vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů je zpoplatněno částkou 700,- Kč, avšak této možnosti nelze využít v případě vydávání prvního řidičského průkazu, ale pouze v případě rozšíření oprávnění, ztráty průkazu apod.

Žádost o vydání řidičského průkazu je nutné podat do 6 měsíců od absolvování zkoušek po výcviku v autoškole (do 30 dnů v případě "vybodování" a do 2 měsíců v případě zákazu řízení). V opačném případě je nutné zkoušky absolvovat znovu - návštěvu úřadu se tedy nevyplatí odkládat.

Automatické získání řidičského oprávnění

Pokud úspěšně absolvujete zkoušky a získáte určité skupiny řidičského oprávnění, získáte automaticky i jiné skupiny, jak je uvedeno v následující tabulce.

Žádaná skupina Automaticky získaná skupina Déle opravňuje k řízení
B AM A1 s automatickou převodovkou (skútr)
CE BE, případně DE  

 

Máte problém s přidělením zkouškového termínu? Považujete rozhodnutí zkušebního komisaře za nesprávné? Upozorněte nás i ostatní vložením podnětu.