Nejčastější problémy v autoškole

Seznam problémových situací, které mohou nastat během výcviku v autoškole

Oznámit problém s autoškolou

Nejčastější problémy v autoškole

Během výcviku v autoškole se můžete setkat s různými nežádoucími situacemi. Na této stránce naleznete seznam nejčastějších problémů, které mohou v některých autoškolách nastat.

Velké prodlevy mezi jízdami

Optimálně by každý týden měla být odjeta jedna až dvě dvouhodinové jízdy. Tímto tempem se dokončí 28 hodinový výcvik pro skupinu B přibližně za 2 měsíce. Prodleva mezi jízdami by rozhodně neměla být delší než 14 dnů. Vhodný samozřejmě není ani opačný extrém, tedy mít jízdy téměř každý den.

Doba trvání výcviku B v závislosti na frekvenci dvouhodinových jízd
Průměrná frekvence jízd Doba výcviku  
1x za 14 dnů 28 týdnů (půl roku)
1x týdně 14 týdnů (přes 3 měsíce)  
2x týdně 7 týdnů (necelé 2 měsíce)
3x týdně 1 měsíc
4x-5x týdně 3 týdny  

 

Nevhodné chování učitele

Učitel autoškoly by měl za každé situace zachovávat profesionalitu. Neadekvátní až hrubé chování učitele autoškoly je nepřípustné. Při výcviku v seriózní autoškole žadatel určitě nenarazí na:

  • podrážděné reakce
  • křik
  • vulgarity
  • sexuální narážky
  • kouření ve vozidle
  • časté soukromé telefonáty

 

Zkracování vyučovacích hodin

Jedna vyučovací hodina v autoškole trvá 45 minut, je to stejné jako ve škole. Většina autoškol jezdí s žáky dvouhodinové jízdy, tedy 2x45 minut = 90 minut, to je v pořádku. Výuka ani jízdy však nesmí být zkracovány - pokud učitel chodí pozdě a jízdy ukončuje dříve, pak se jedná o vědomé okrádání zákazníků.

 

Prodlevy během jízdy

Učitel autoškoly se musí žákovi plně věnovat po celou dobu. Samozřejmě se během výcviku může ojediněle stát, že si učitel bude potřebovat něco vyřídit a přizpůsobí tomu trasu jízdy. Není však možné, aby si učitel dělal z žáků „taxikáře“ a nechával žáky čekat, aniž by ztrátu času nahradil. Pokud jsou nenahrazené prodlevy během jízd časté (zastavování kvůli kouření, v obchodě, na úřadu apod.), nejedná se o seriózní přístup.

 

Přesvědčování ke zkoušce před odjetím všech jízd

Minimální počty jízd jsou stanoveny zákonem. Učitel nesmí žákům navrhovat, aby šli ke zkouškám dříve, než jsou reálně odjety všechny předepsané jízdy. Pokud učitel sdělí např. "jezdíte už dobře a mohli byste zkoušku zkusit", jedná se o nekalou praktiku. Nezapomeňte, že máte zaplacené všechny hodiny. Navíc v případě neúspěšného pokusu nemůžete jít na opravný pokus hned a zaplatíte další poplatky úřadu.

 

Odmítnutí přihlášení ke zkoušce bez dokoupení jízd

Po absolvování veškeré teorie a jízd žákovi vzniká nárok na přihlášení ke zkouškám. Názor učitele je samozřejmě důležitý, ale pokud se žák cítí na zkoušky připraven, má právo jít ke zkouškám. Žáci se často nechají zmanipulovat k dokoupení dalších jízd, čehož neseriózní učitelé zneužívají.

 

Máte podobné nebo jiné negativní zkušenosti se svou autoškolou? Podělte se s námi i ostatními: