Opakované zkoušky

Vyjádřit se k podnětu
Opakované zkoušky

Pokud žák třikrát neprospěje, musí absolvovat nový výcvik v části, ve které neprospěl. Doporučuji vložit do zákona, že před zahájením tohoto nového výcviku musí absolvovat dopravně-psychologické vyšetření. Rozhodně není žádoucí, aby žák, který je nějakým způsobem psychycky postižený, v případě dobré konstalace dobral kladného výsledku při zkoušce, poté byl nebezpečím pro ostatní i sobě.

 
 


Komentáře k podnětu