Odstranění nejasností s lhůtou 18 měsíců

Vyjádřit se k podnětu
Odstranění nejasností s lhůtou 18 měsíců

Upřesnění formulace požadavku na přijetí žáka k výcviku. Řada autoškol si stále toto ustanovení vykládá špatně (ve smyslu, že každý výcvik může trvat max. 18 měsíců)

odkaz: 247/2000 Sb. § 13 odst. 1 písmeno b)

stávající znění: ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,

navrhované znění: ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona, přičemž výuka a výcvik nesmí být zahájen dříve než 18 měsíců předem,

 
 


Komentáře k podnětu

Předem čeho?????

 
 


Jste hlupáci. Mělo by to být přesně naopak. Kdysi se v Praze drželo" 18 měsíců jako délka výcviku, nežli se našel jeden z Vás a pro své potřeby známých lemplů " zhatil" dobře zavedenou praxi, která chránila hlavně autoškoly proti tomu, aby nedoléčenej feťák přišel po dvou letech do autoškoly a dožadoval se výcviku. ( vlastní zkušenost). Nebylo třeba dalších nesmyslů. Po x letech může být vše jinak, počínaje cenou benzínu, mzdy učitele apod... a Vy ho budete jezdit za ceny třeba 5 let staré? .... se slovy, že On zaplatil tenkrát podle platného ceníku... jen tak dál milí autoškoláci. Zde máte další server, kde si můžete postěžovat a dál jezdit za 7.499 Kč :)

 
 


Plně souhlasím, že by to mělo být naopak. Nedávno jsme dojížděli 22x45 min s pánem co zahájil 2015 s akční cenou 6.990 a dnes máme přes 10.000 a pán se dušuje že nic nedoplatí. Mzdy, nájmy, cvičiště vše šlo nahoru o ix % takže to dotujeme. Zákon postavenej na hlavu.

 
 


Pánové, můžete do obchodních podmínek vložit, že pokud autoškolu nedokončí do (a teď dávám jenom příklad) třeba jednoho roku, cena se navyšuje podle aktuálního ceníku.

 
 


Ale jinak uznávám, že by se to mělo omezit. Je to nesmysl, aby mohl dělat autoškolu třeba 20 let.