Odstranění nejasností s lhůtou 18 měsíců

Vyjádřit se k podnětu
Odstranění nejasností s lhůtou 18 měsíců

Upřesnění formulace požadavku na přijetí žáka k výcviku. Řada autoškol si stále toto ustanovení vykládá špatně (ve smyslu, že každý výcvik může trvat max. 18 měsíců)

odkaz: 247/2000 Sb. § 13 odst. 1 písmeno b)

stávající znění: ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,

navrhované znění: ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona, přičemž výuka a výcvik nesmí být zahájen dříve než 18 měsíců předem,

 
 


Komentáře k podnětu

Předem čeho?????

 
 


Jste hlupáci. Mělo by to být přesně naopak. Kdysi se v Praze drželo" 18 měsíců jako délka výcviku, nežli se našel jeden z Vás a pro své potřeby známých lemplů " zhatil" dobře zavedenou praxi, která chránila hlavně autoškoly proti tomu, aby nedoléčenej feťák přišel po dvou letech do autoškoly a dožadoval se výcviku. ( vlastní zkušenost). Nebylo třeba dalších nesmyslů. Po x letech může být vše jinak, počínaje cenou benzínu, mzdy učitele apod... a Vy ho budete jezdit za ceny třeba 5 let staré? .... se slovy, že On zaplatil tenkrát podle platného ceníku... jen tak dál milí autoškoláci. Zde máte další server, kde si můžete postěžovat a dál jezdit za 7.499 Kč :)