V případě vedení Elektronického vozáku s on-line přístupem pro žáky zrušit povinnost vedení Průkazky

Vyjádřit se k podnětu
V případě vedení Elektronického vozáku s on-line přístupem pro žáky zrušit povinnost vedení Průkazky

V případě vedení knihy evidence o výcviku v řízení vozidla v elektronické podobě dle 167/2002 Sb. § 11 odst. 7) je vyplňování papírové průkazky nadbytečné a duplicitní, pokud je žadateli umožněn on-line přístup k datům z vozáku. Motivace k elektronizaci a větší transparentnosti, omezení chybovosti v evidenci.

 
 


Komentáře k podnětu

Souhlas.