Zrušení místní příslušnosti pro vykonání zkoušky

Vyjádřit se k podnětu
Zrušení místní příslušnosti pro vykonání zkoušky

Na řadě míst v ČR je problém získat zkouškový termín v zákonem stanovené lhůtě, poptávka neodpovídá kapacitním možnostem úřadů (na menších obcích často působí jen jeden zkušební komisař). Některé autoškoly nyní problém řeší založením virtuální autoškoly v jiném městě, kam po ukončení výcviku žáky účelově převádí. Umožněním vykonávat zkoušku kdekoliv dojde k odstranění nežádoucích jevů a systém bude flexibilnější.

 
 


Komentáře k podnětu

Fajn souhlas, ale centrální přehled nahlášených žáku v e-testech. Kde bude mít komisař možnost zkontrolovat zda se jedná o žáka, který je opravdu přihlášený k výuce a výcviku.