Uhrazení poplatu za závěrečnou zkoušku

Vyjádřit se k podnětu
Uhrazení poplatu za závěrečnou zkoušku

Nástroj, jak přimět uchazeče ke kázni a využití všech přidělených termínů závěrečných zkoušek.

odkaz: § 39 a , z.č. 247/2000 Sb.

stávající znění: Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč.

navrhované znění: Upravit ustanovení ohledně uhrazení poplatku za závěrečnou zkoušku, ve smyslu uhrazení poplatku za přidělení termínu závěrečné zkoušky. Pokud se uchazeč bez omluvy nedostaví ke zkoušce ( vyjma závažných důvodů), uhradí další poplatek k připuštění ke zkoušce. Tím odstraníme případy, kdy se uchazeč na zkoušku bez omluvy nedostaví a zabírá místo dalšímu. Tj. kupte si lístek do kina, když nepřijdete, tak vám propadne.

 
 


Komentáře k podnětu