Předávání Hlášenek a Zkouškových seznamů na úřad výhradně v elektronické podobě

Vyjádřit se k podnětu
Předávání Hlášenek a Zkouškových seznamů na úřad výhradně v elektronické podobě

Ministerstvo vypracovalo metodiku a nechalo vyvinout příslušnou aplikaci pro předávání dat ve strojově čitelném formátu XML (Seznam žadatelů), avšak na řadě obcí se stále nevyužívá. Zavedením povinnosti předávání dat v tomto formátu e-mailem se výrazně zjednoduší agenda autoškol i zkušebních komisařů a dojde ke sjednocení dosud zcela odlišné praxe na různých úřadech.

 
 


Komentáře k podnětu

Předávání stávajícího XML souboru na řadě úřadů funguje, ale z hlediska bezpečnosti jde o průšvih. XML obsahuje v čitelné formě všechny údaje včetně rodných čísel, čísel řidičáků a adres žadatelů. Mail ze svého principu není zabezpečená služba a tak se může obsah dostat i do nepovolaných rukou (minimálně bude uchován v archivu na všech serverech přes které projde...). Všichni, kdo tyto XML soubory posíláme (a i ti kdo je přijímají), porušujeme nařízení GDPR. Z bezpečnostního hlediska by bylo vhodné email šifrovat, nebo předávat XML soubor přes nějakou zabezpečenou bránu. Původní vyvinutá aplikace snad. má nějaký mechanismus na předávání hlášenek přímo elektronicky a s ověřením certifikátem, ale to asi nikdy nefungovalo.