Při nekonání zkoušky vystavit písemné potvrzení

Vyjádřit se k podnětu
Při nekonání zkoušky vystavit písemné potvrzení

Pokud se žadatel dostaví na termín zkoušky a zkouška se nekoná, měl by zkušební komisař vystavit písemné potvrzení obsahující odůvodnění.

 
 


Komentáře k podnětu