Neohlašovat zahájení doplňovacího výcviku, který navazuje na základní výcvik

Vyjádřit se k podnětu
Neohlašovat zahájení doplňovacího výcviku, který navazuje na základní výcvik

Pokud žák neuspěje u zkoušek a přikupuje si dodatečné jízdy, netrvat na hlášení zahájení doplňovacího výcviku. Odstranění administrativní zátěže.

 
 


Komentáře k podnětu