Reakce na příspěvek

Původní příspěvek:
Dobrý den,

mám dotaz na umístění a platnost značky „Stop“
S níže popsaným označením se setkáváme u vjezdu do průmyslového areálu v Praze na Zličíně (viz. Foto polohy areálu na foto č. 1, vjezd vyznačen šipkou). Moje dcera neuspěla při praktické jízdě u závěrečných zkoušek v autoškole z důvodu, že nezastavila vozidlo na této značce „Stop“ umístěné na stěně brány, když jí dal zkušební komisař pokyn k vjezdu do tohoto areálu. Závora byla v tu dobu zdvižena.
Vjezd do objektu je přes bránu, na které je umístěno několik dopravních značek a mezi nimi i zmíněná značka „Stop“. Tato značka, jak je vidět z přiložených snímků č.2 a č.3 je zde umístěna pravděpodobně již několik desetiletí a je značně poškozená různými vnějšími vlivy.
Dle mého názoru měla tato značka vyjadřovat povinnost řidiče zastavit u vrátnice, která je umístěna vlevo za vstupní bránou.
Domnívám se, že majitel objektu nahradil tuto poškozenou značku na vjezdové bráně značkou novou, která je umístěna na padací závoře uvnitř objektu, vedle vrátnice. Pokud je závora spuštěna (což bývá pravidlem mimo běžnou pracovní dobu), pak je zcela zřejmé, že se musí před závorou zastavit – viz obr.4. V průběhu pracovní doby je však závora zvednuta a tak není ani tato dopravní značka pro přijíždějící vozidlo viditelná- viz obr.5 Navíc vrátnice nebývá v pracovní době obsazena.
Jízda přes křižovatky uvnitř areálu je upravena předností zprava, jak vyplývá ze snímku č. 6, na kterém je pohled řidiče při výjezdu z areálu a jevidět, že značka „Stop“ je umístěna až na vrátnici a zároveň je i vidět, že značka umístěná na závoře je skryta v koruně stromu.
Můj dotaz spočívá v tom, zda je řidič povinen zastavit při vjezdu do areálu, pokud je závora se značkou „Stop“ přes den dlouhodobě zvednuta.
Předem Vám děkuji za Vaší kvalifikovanou odpověď, zda zkušební komisař postupoval správně.
Fota naleznete na následujících odkazech:
http://audol.cz/uploads/mail/foto%20c.1.pdf
http://audol.cz/uploads/mail/foto%20c.1.pdf
http://audol.cz/uploads/mail/foto%20c.3.jpg
http://audol.cz/uploads/mail/foto%20c.4.pdf
http://audol.cz/uploads/mail/foto%20c.5.pdf
http://audol.cz/uploads/mail/foto%20c.6.pdf

S pozdravem

Petr Dolák
mobil: 602328460
e-mail: pdolak@audol.cz


Reakce na příspěvek
Kontaktní údaje

Vyplňte prosím alespoň Vaše jméno a platnou e-mailovou adresu, abychom Vám mohli zaslat vyjádření. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřebu a nebudou publikovány.