Reakce na příspěvek

Původní příspěvek:
Komisař měl nepřiměřené nároky na zodpovězení zkušebních okruhů.

Hned, jakmile jsem začal odpovídat na otázku chladicí soustavy, se mě snažil rozhodit a dělat ze mě hlupáka. Například jsem se dozvěděl, že hlavní funkcí chladicí soustavy není chlazení motoru. Poté komisař přesměroval debatu k bodu varu vody a k otázce, jak chutná káva v Himálajích, a neodpustil si při tom poznámku, že neznám učivo 7. třídy ZŠ.

Otázku na akumulátory jsem zodpověděl zcela správně.

U otázky na vzduchotlaké brzdy jsem zcela samostatně ve větách popsal celou soustavu a jenom proto, že jsem některé součástky (například odmrazovač) opomenul, mi popis soustavy neuznal. Nedal mi možnost odpovědi na dodatečné otázky.

Na závěr si neodpustil ironickou poznámku, že mám doma rozbít prasátko a do příště přinést dvě stovky na opravnou zkoušku. Takové jednání považuji za krajně neprofesionální a urážlivé. Přitom sám řekl, že druhou otázku jsem věděl zcela a první a třetí jsem věděl z půlky. Takové znalosti považuji z pohledu řidiče za zcela dostačující.

Pan Rojka, který byl přítomen, se mě ani trochu nezastal a byl na straně komisaře. Dokonce si s ním tykal a po zkoušce se s ním domlouval na pivo. Myslel jsem si, že zkušební komisař a autoškola mají fungovat nezávisle.

Nedostal jsem žádné potvrzení o neúspěšném absolvování zkoušky, takže ani nevím, jak se dotyčný komisař jmenuje.

Zkouška z autoškoly není maturita na automobilové škole ani zkouška z fyziky a podle toho by se k ní dle mého názoru mělo přistupovat.


Reakce na příspěvek
Případné přílohy přetáhněte sem nebo klikněte zde pro výběr souboru.
Kontaktní údaje

Vyplňte prosím alespoň Vaše jméno a platnou e-mailovou adresu, abychom Vám mohli zaslat vyjádření. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřebu a nebudou publikovány.