Reakce na příspěvek

Původní příspěvek:
Dobrý den,

Provozuji malou autoškolu na nevelkém městě ve středních Čechách. Jedna z mých aktivit je výuka a výcvik studentů v cizím jazyce. Často se tedy dostávám do situace, kdy je třeba před zahájením výcviku prověřit, zda je vůbec reálné aby student po absolvování kurzu mohl požádat o vydání řidičského průkazu. Bohužel, jak je to jistě i na jiných OPR, i u nás se úředníci na některých postech velmi rychle mění. Nebývá tedy neobvyklé, že se v průběhu kurzu, který u cizinců trvá obvykle výrazně delší dobu, podmínky takového dokazovaní mění. Celou situaci navíc komplikují i školitele MDČR, kteří si častokrát na svých seminářích pro úředníky OPR vzájemně protiřečí.
Situace u nás dokonce došla tak daleko, že mi úřednice na OPR během tří týdnů podala dvakrát jiné stanovisko, jaké že listinné podklady jsou pro ni z hlediska dokazování obvyklého bydliště směrodatné. Jedenkrát vycházela nájemních smluv k nemovitosti a pracovní smluv, a podruhé pak z data vydání povolení k přechodnému pobytu. Co je na celé věci opravdu třešnička na dortu je fakt, že ono povolení k pobytu by dle mého názoru onen cizinec neměl ani potřebovat. Jednalo se totiž o občana EU. Toto potvrzení si nechal vydat opět na radu úředníka OPR jen pro účely zkoušky.
Prosím vás tedy zda by nebylo možné oslovit dotčené osoby na MDČR a požádat o zpracování jednotné metodiky pro všechna OPR, jakým způsobem a na základě jakých podkladů je třeba obvyklé bydliště prokazovat. Je totiž žalostné, jak taková metodika napříč obcemi s rozšířenou působností chybí. Příběh mého klienta tak bohužel končí tak, že jsem mu po postupu obce raději doporučil požádat si o vydání pod jinou OPR, kde mu vyhověli.
Předem děkuji a těším se že jednou budu moct svým zákazníkům smysluplně vyložit jaké podmínky mají vlastně splnit.


Reakce na příspěvek
Případné přílohy přetáhněte sem nebo klikněte zde pro výběr souboru.
Kontaktní údaje

Vyplňte prosím alespoň Vaše jméno a platnou e-mailovou adresu, abychom Vám mohli zaslat vyjádření. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřebu a nebudou publikovány.