Reakce na příspěvek

Původní příspěvek:
Dobrý den,

Provozuji malou autoškolu na nevelkém městě ve středních Čechách. Jedna z mých aktivit je výuka a výcvik studentů v cizím jazyce. Často se tedy dostávám do situace, kdy je třeba před zahájením výcviku prověřit, zda je vůbec reálné aby student po absolvování kurzu mohl požádat o vydání řidičského průkazu. Bohužel, jak je to jistě i na jiných OPR, i u nás se úředníci na některých postech velmi rychle mění. Nebývá tedy neobvyklé, že se v průběhu kurzu, který u cizinců trvá obvykle výrazně delší dobu, podmínky takového dokazovaní mění. Celou situaci navíc komplikují i školitele MDČR, kteří si častokrát na svých seminářích pro úředníky OPR vzájemně protiřečí.
Situace u nás dokonce došla tak daleko, že mi úřednice na OPR během tří týdnů podala dvakrát jiné stanovisko, jaké že listinné podklady jsou pro ni z hlediska dokazování obvyklého bydliště směrodatné. Jedenkrát vycházela nájemních smluv k nemovitosti a pracovní smluv, a podruhé pak z data vydání povolení k přechodnému pobytu. Co je na celé věci opravdu třešnička na dortu je fakt, že ono povolení k pobytu by dle mého názoru onen cizinec neměl ani potřebovat. Jednalo se totiž o občana EU. Toto potvrzení si nechal vydat opět na radu úředníka OPR jen pro účely zkoušky.
Prosím vás tedy zda by nebylo možné oslovit dotčené osoby na MDČR a požádat o zpracování jednotné metodiky pro všechna OPR, jakým způsobem a na základě jakých podkladů je třeba obvyklé bydliště prokazovat. Je totiž žalostné, jak taková metodika napříč obcemi s rozšířenou působností chybí. Příběh mého klienta tak bohužel končí tak, že jsem mu po postupu obce raději doporučil požádat si o vydání pod jinou OPR, kde mu vyhověli.
Předem děkuji a těším se že jednou budu moct svým zákazníkům smysluplně vyložit jaké podmínky mají vlastně splnit.


Reakce na příspěvek
Kontaktní údaje

Vyplňte prosím alespoň Vaše jméno a platnou e-mailovou adresu, abychom Vám mohli zaslat vyjádření. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřebu a nebudou publikovány.