Reakce na příspěvek

Původní příspěvek:
<h2>Rady pro žáky Autoškoly linda s.r.o., dříve Autoškola Student s.r.o.</h2>

<p>Na maily Asociace autoškol ČR a na webové stránky Autoškolského ombudsmana se hromadí dotazy žáků této autoškoly.

<p>Podle informací, které žáci autoškoly linda s.r.o. píší, nikdo s nimi nekomunikuje, autoškola má od 3.12.2018 virtuální sídlo a v kanceláři na Karlově náměstí nikdo není.

<p>Je otázkou, kdo má u sebe dokumentaci všech žáků autoškoly. Ta by měla být správně v kanceláři autoškoly nebo v jejím sídle. Dokumenty potřebné k přestupu může potvrdit pouze osoba, která je oprávněna jednat za Autoškolu linda s.r.o. To může být jednatel nebo osoba k tomu jednatelem zmocněná.


<center><strong>Možnosti dokončení kurzů</strong></center>

<p>V případě, že nechcete čekat s dokončením kurzu v Autoškole linda s.r.o. zkusíme popsat situace, které se Vás mohou týkat a naznačit, jestli a jaké mají řešení.

<ol>
<li><u>Jsem žák Autoškoly linda s.r.o., zaplatil jsem kurz a ještě jsem nezačal jízdy.</u>
<br>
Chcete-li absolvovat kurz, lze doporučit obstarat si nový lékařský posudek a vybrat si jinou autoškolu. Doporučujeme Vám dbát rad v rubrice „Pro uchazeče“.

<li><u>Jsem žák Autoškoly linda s.r.o., zaplatil jsem kurz a mám za sebou několik jízd.</u>
<br>Chcete-li dokončit kurz, potřebujete získat od Autoškoly Linda tzv. převodku. To je potvrzení od autoškoly, kde je uvedeno, kolik hodin z jakých předmětů jste absolvoval. Více najdete v rubrice „Pro žáky“, „<a href="http://www.autoskolsky-ombudsman.cz/prechod-do-jine-autoskoly.html">Přechod do jiné autoškoly</a>“.
<br>Chcete-li absolvovat kurz a potvrzení neseženete, lze doporučit obstarat si nový lékařský posudek a vybrat si jinou autoškolu. Kurz budete muset absolvovat znova v plném rozsahu. Doporučujeme Vám dbát při <a href="http://www.autoskolsky-ombudsman.cz/jak-vybrat-autoskolu.html">výběru autoškoly</a> rad v rubrice „<a href="http://www.autoskolsky-ombudsman.cz/pro-zajemce.html">Pro uchazeče</a>“.

<li><u>Jsem žák Autoškoly linda s.r.o., zaplatil jsem kurz a mám za sebou většinu jízd.</u>
<br>Jste na tom v podstatě stejně, jako v situaci č. 2.

<li><u>Jsem žák Autoškoly linda s.r.o., zaplatil jsem kurz, mám za sebou všechny jízdy, ale nebyl jsem na zkoušce.</u>
<br>I v tomto případě jste na tom stejně jako v předchozí situaci.

<li><u>Jsem žák Autoškoly linda s.r.o., zaplatil jsem kurz, byl jsem a zkoušce a neprospěl jsem.</u>
<br>Vaše situace je relativně nejlepší. Pokud jste byl na zkoušce z pravidel či jízdy, jste zapsán v systému E-testy Ministerstva dopravy a v protokolu zkušebního komisaře. Pro vás bude možné obstarat kopii původních dokladů a zkoušky budete moci dodělat.
<br>Postup je takový:
<ol>
<li>Na webu libovolné autoškoly si stáhnete a vyplníte přední stranu <a href='http://www.prihlaska-do-autoskoly.cz/prihlaska-do-autoskoly-formular.html' target='_blank'>žádosti o přijetí do výuky a výcviku</a>.
<li>Stáhnete si a vyplníte <a href='http://www.prihlaska-do-autoskoly.cz/prihlaska-do-autoskoly-formular.html' target='_blank'>lékařský posudek o zdravotní způsobilosti</a>. Navštívíte svého praktického lékaře, který vám vystavil posudek, a požádáte ho o duplikát posudku. Ten by vám měl Váš lékař potvrdit jako duplikát s původním datem prohlídky.
</ol>
<br>Další postup projednáme s Magistrátem a do příštího týdne vám dáme zprávu o tom, kde a jak získáte potvrzení o zkouškách. Probíhat by to mělo tak, že na pracovišti Magistrátu Vám potvrdí na zadní straně žádosti absolvované zkoušky. S takovýmto dokladem se budete moci přihlásit v libovolné autoškole na opravné zkoušky.
</ol>
<br>
<center><strong>Finanční vyrovnání nedokončených kurzů</strong></center>
<p>V této situaci je třeba se obrátit se písemně na provozovatele autoškoly, tj. na společnost Autoškola linda s.r.o. V případě, že se toto nebude dlouhodobě dařit, doporučujeme prozatím vyčkat. V případě většího počtu požadavků vám pomůžeme zajistit právní pomoc.

<p>Věříme, že Vaše situace se vyřeší co nejdříve. Sledujte prosím tuto stránku autoškolského ombudsmana. Budeme se tímto případem dále zabývat.

<p><strong>Tým redakční rady Autoškolského ombudsmana
<br>www.autoskolsky-ombudsman.cz


</strong>


Reakce na příspěvek
Kontaktní údaje

Vyplňte prosím alespoň Vaše jméno a platnou e-mailovou adresu, abychom Vám mohli zaslat vyjádření. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřebu a nebudou publikovány.