Stížnost na zkušebního komisaře

Reagovat
Stížnost na zkušebního komisaře

Dobrý den, jsem bývalý žák Vysokomýtské autoškoly Pavel Koukal. V této autoškole jsem žádal o přezkoušení k vrácení řp. Dostal jsem termín zkoušky a jednu hodinu kondiční jízdy, žádal jsem o další hodiny navíc, ale nebylo mi vyhověno, se, slovy, že nemá čas a pokud chci víc jízd mám si zaplatit celou autoškolu.
Přišel termín zkoušek, kde zkušební komisař ve Vysokém Mýtě Tomáš Vrátil, na kterého jsem neslyšel jediné dobré slovo, ve smyslu, že od zkoušek vyhazuje zbytečně. Nechtěl jsem tomu věřit, ale pomluvy, které kolují jsou pravdivé. Při závěrečné jízdě, jsem měl zaparkovat, zaparkoval jsem dobře, ale vyhodil mě za to, že se zadek auta dotkl větve křoví. Při druhé závěrečné zkoušce mě vyhodil za to, že jsem objížděl překážku, kde byla plná čára a tu jsem přejel. Takže moje přezkoušení skončilo dvěma vyhazovy za tyto, jak komisař řekl, hrubé přestupky. Přestoupil jsem do jiné autoškoly a podělil jsem se se zkušenostmi a bylo mi řečeno, že měsíčně v řádu desítek žáků přestupuje z Mýta jinam. Proto prosím o přezkoumání, jestli je pan Vrátil člověk na svém místě. Děkuji hezký den.Reakce

Vážený pane,
předně bychom Vám rádi sdělili základní doporučení. Pokud vstoupíte do autoškoly s cílem důkladné přípravy na přezkoušení z odborné způsobilosti za účelem vrácení řidičského oprávnění a provozovatel autoškoly Vám po jedné hodině sdělí, že ne Vás nemá čas, jedná se o první zásadní indicii svědčící o tom, že jste vstoupil do špatné autoškoly. Vaše další kroky měly směřovat do jiné autoškoly, která by se vám zodpovědně věnovala. Bez řádné přípravy zkouška zpravidla nebývá úspěšná.
Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici záznam o průběhu zkoušky, můžeme vycházet pouze z Vašeho jednostranného vyjádření. Pokud jste zaparkoval tak, že zadní část vozidla se nacházela ve větvích křoví, pak jste neprokázal dostatečné znalosti v rozměrech vozidla. Jednalo se sice o větve keřů, ale při dalším parkování by to mohl být například stojící kočárek nebo hrající si dítě. Ve druhém případě, pokud se skutečně jednalo o překážku, tak jak je definovaná ve vymezení pojmů v zákoně č. 361/2000 Sb., pak lze překážku, za dodržení stanovených podmínek, objíždět i přes podélnou čáru souvislou. Jak již bylo uvedeno, nemáme k dispozici potřebné podklady, a proto není možné průběh Vaší jízdy a její hodnocení objektivně posoudit. Zjevné však je, že příprava na přezkoušení nebyla dostatečná, byť jste o ní měl zájem. Pro absolutorium nové výuky a výcviku z neprospěvších předmětů Vám doporučujeme zvolit jinou autoškolu, nebo se předem domluvit se stávajícím provozovatelem autoškoly na dalších podmínkách výuky a výcviku.
Autoškolský ombudsman nedisponuje zmocněním k hodnocení znalostí, dovedností, a chování zkušebního komisaře. Z hlediska výkonu činnosti zkušebního komisaře toto přísluší, výhradně Ministerstvu dopravy, kam můžete směřovat svoji stížnost. Pokud máte výhrady k jeho jednání, chování či vystupování, je tato oblast v kompetenci tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti, u kterého je zkušební komisař zaměstnán.
Závěrem dlužno doplnit, že pokud jsou ke zkouškám předváděni autoškolou žadatelé po ukončené výuce a výcviku, probíhající Vámi popisovaným způsobem a zájmem autoškoly, lze zodpovědně konstatovat, že příčina významné neúspěšnosti žadatelů při zkouškách bude stěží na straně zkušebního komisaře. V zákoně č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, a v prováděcím předpise tohoto zákona, kterým je vyhláška č. 167/2002 Sb., se dočtete, jakými znalostmi, dovednostmi a chováním musí disponovat žadatel u předmětné zkoušky. Pokud se s nimi seznámíte podrobněji, dojdete nepochybně k závěru, že se jedná o velmi náročnou disciplínu a její úspěšné zvládnutí se odvíjí od kvalitní přípravy, tedy výuky a výcviku v dobré autoškole.