Dotaz - stížnost na autoškolu, komisaře

Reagovat
Dotaz - stížnost na autoškolu, komisaře

Dobrý den.
Prosím o radu. Dcera řádně nastoupila a absolovovala řádně všechny jízdy, ale podle několika uchazečů , kde je majitel autoškoly a zároveň i učitel není schopen žáky řádně naučit jízdy v provozu .Co se týká četnosti jízd, tak nestíhá jezdit se všemi ,protože je na to sám. Aby toho nebylo málo, tak komisař (již vyhlášený tím jak se chová při jízdě k absoloventům) nebudu zatím jmenovat si dělájí z opakovaných zkoušek byznys,neboť co vím a ověřovala jsem si ,tak všechny do jednoho vyhazuje a nikdo z absoloventů ještě neudělala závěrečné zkoušky na poprvé. Tudíž se domnívám ,že z toho mají opakované výdělky. Navíc když mělo dojít na závěrečné jízdy, tak majitel (učitel ) onemocněl a
tím pádem se čekalo ,kdy se budou moci dělat zkoušky Dotaz : má to vliv na to, že když do půl roku absolovent nestihne kvůli neúspěšnému opakování zkoušky dokončit v řádném termínu autoškolu. Mohu vznést námitku co týká prodloužení doby ukončení termínu ??
Děkuji .Reakce

Vážená paní,
z obsahu Vašeho dotazu je zjevné, že došlo k souběhu několika okolností, jež se negativně projevují při zkouškách a odráží se v úspěšnosti, potažmo neúspěšnosti žadatelů o řidičské oprávnění.
Na internetových stránkách autoškolského ombudsmana jsou prezentovány postupy, jak vybrat autoškolu a čím se řídit při jejím výběru. Cena výuky a výcviku by neměla být jediným faktorem, ovlivňujícím výběr autoškoly. S ohledem na ceny vstupů, jako jsou energie, pohonné hmoty, provozní náklady vozidel, pronájmy výukových prostor apod., je velmi jednoduchý propočet reálné ceny kurzovného, od kterého lze odvodit předpokládanou kvalitu výuky a výcviku absolventa autoškoly. Jednou z praktik některých autoškol je cena výcviku hluboko pod skutečnými náklady, kdy provozovatel tuto stanoví za účelem získání většího poštu žadatelů. Nízká cena se odráží na kvalitě výuky a výcviku, která bývá nedostačující, což se odrazí na výsledku zkoušky. Po neúspěšné zkoušce následuje doplňovací výuka a výcvik, která je hrazena částkami stanovenými na výcvikovou hodinu, jež se pohybují cca od 250,- do 500,- Kč za hodinu. Poté následují další pokusy o úspěšnou zkoušku. Doplňovacím výcvikem pak skutečná cena přípravy budoucího řidiče naroste na 12.000,- až 15. 000,- Kč, což odpovídá skutečným nákladům, avšak žadatel je tímto postupem poškozován a počtem neúspěšných zkoušek značně stresován. To se samozřejmě negativně projevuje v kvalitě jízdní zkoušky.
Pomineme-li Vámi poznamenané negativní chování zkušebního komisaře, je třeba upozornit na rozsah znalostí, dovedností a chování, kterými musí absolvent zkoušky z praktické jízdy disponovat a které musí zkušební komisař prověřit. I ty naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana. Pokud se s nimi seznámíte, záhy zjistíte, že zkouška je velmi náročná, avšak zvládnutelná, pokud je absolvent autoškoly dobře připraven. Z Vašeho popisu však plyne, že Vaše dcera řádně připravena nebyla.
K dotazu stran lhůty pro provedení zkoušky Vám sdělujeme, že se tato počítá ode dne první zkoušky, tedy zkoušky testem a činí 6 měsíců od 1. zkoušky. Zákonná úprava nepřipouští prodlužování lhůty, ani její nové stanovení, neboť předpokládá a výslovně stanoví, že ke zkoušce je předveden žadatel, který v potřebném rozsahu ovládá vozidlo tak, aby byl schopen vykonat zkoušku a bezpečně ovládal vozidlo v provozu.
Pokud se blíží konec uvedené lhůty a s ohledem na problémy spojené s přípravou Vaší dcery, doporučujeme změnit provozovatele autoškoly. Je třeba počítat s tím, že nový provozovatel, pokud má ručit za žadatele, kterého ke zkoušce předvede, bude pokračovat ve výcviku v řízení do doby, než bude Vaše dcera řízení vozidla zvládat v potřebném rozsahu. To bude ovšem vyžadovat další náklady, jejichž výše se bude odvíjet od kvality přípravy původní autoškoly.
K poznámce stran chování zkušebního komisaře doplňujeme, že pokud Vaše dcera shledá, že se zkušební komisař nechová vhodně či slušně k žadatelům, může si podat stížnost tajemníkovi úřadu, kde je zkušební komisař zaměstnán. Pokud jste přesvědčeni, že nebyla dodržena učební osnova, může dcera podat na příslušný krajský úřad podnět na prověření a případné další kroky, které mohou vést až k odnětí profesního osvědčení učitele výuky a výcviku v autoškole. Také je možné podat stížnost, resp. podnět na provozovatele autoškoly, pro neplnění povinností vyplývajících ze zákona č. 247/2000 Sb., a to u příslušného obecního úřadu obce rozšířenou působnosti, v jehož územní působností se provozovna autoškoly nachází.