Podivná autoškola, nedodržení povinných hodin, neprofesionalita instruktora...

Reagovat
Podivná autoškola, nedodržení povinných hodin, neprofesionalita instruktora...

Dobrý den,
chtěl bych se prosím poradit jak řešit moji situaci. Zhruba na konci července jsem začal dělat autoškolu, autoškolu jsem vybral na základě referencí pár mých kamarádů a známých. Reference se ovšem lišily od reálu velkým způsobem.
Nyní mám již tři týdny po zkouškách a přemýšlím jak řešit mou situaci. Zkoušky byly jak by se dalo očekávat neúspěšné, ale to je nejmenší věc.
Co se týče autoškoly, asi to shrnu stručně, bodově.
-nejdříve jsem se podivil nad počtem hodin jízd, když to přepočtu bylo to zhruba asi dvanáct hodin (později jsem zjistil že legislativně jich je ustaveno asi 28?)
-chování instruktora naprosto neprofesionální, dva roky jsem učil na lyžích a snowboardu, a takové chování bych si ke klientům nikdy nedovolil, pochopím když se instruktor naštve když vám to nejde,ale od toho je autoškola aby se to člověk snad naučil... problém byl v tom, že už to sahalo do osobních urážek a vulgarit, pouze z jeho strany, já jsem to nějak přetrpěl
- do zkoušek mě automaticky přihlásil i když zjevně viděl že na praktickou ještě nemám (když počítám že ve městě jsme najezdili ani ne možná 3 hodiny...)
- šlo také vidět že proběhlo již i nějaké moje osobní hodnocení mezi inspektorem a instruktorem před samotnou zkouškou po zkoušce jsem byl nazván jako psychicky labilní člověk a že to ani už nemám zkoušet, ale že na opravu možná přijít můžu...podotýkám že po psychické stránce jsem zdravý, jinak bych asi nedostal lékařský posudek... Stres samozřejmě byl, ale na tom má bohužel vinu instruktor, který mě neustále během výukových jízd shazoval jak jsem nemožný a neměl snahu mi pomoct abych se nějakým způsobem zlepšil, z mojí strany trpělivost a snaha byly. Takže jsem nesmírně šťasten že jsem zadarmo dostal posudek o svém duševním zdraví a zároveň přispěl panu inspektorovi sedm stovek na pivo.
- vůbec při těchto zkouškách nikdo z absolventů této autoškoly neuspěl (4 lidé)
-po jízdách jsem nepodepisoval žádný deník, ani jsem neměl žádnou kartičku na evidenci jízd

Začal jsem se již poohlížet po jiné autoškole, kde bych mohl dojezdit jízdy, protože jezdit chci a chci to umět. Zmíněné autoškole jsem ještě "výuku" nezaplatil a vážně přemýšlím, že to ani neudělám.
Prosím tedy o radu jak se v této situaci zachovat, jak postupovat.
Děkuji s pozdravem a přáním hezkého dne Tomáš OrságReakce

Počet hodin praktické jízdy je zákonem stanoven jako minimální a pro skupinu B (osobní automobil) je to 28 hodin. Trvání vyučovací hodiny je 45 minut. V okamžiku, kdy jste nebyl spokojen s chováním učitele měl jste to řešit s majitelem autoškoly a požádat o jiného učitele. V případě, že Vaším učitelem byl majitel autoškoly, tak jste měl volit přestup do jiné autoškoly. S přihlášením na závěrečnou zkoušku, kdy jste podle Vašeho vyjádření nebyl připraven, Váš učitel nepostupoval v souladu se zákonem, neboť v Zák. 247/2000Sb. v paragrafu 30 je stanoveno: § 30
(1) Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za
předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a
výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu vozidel, popřípadě vyšší
počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění a provozovatelem
autoškoly, a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a
výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti podle
předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho
písemné žádosti. Zjevně jste nepožadoval přihlášení ke zkoušce, a asi jste neměl ani potřebné znalosti a dovednosti, nebyl jste řádně připraven, takže Vás autoškola neměla přihlašovat na zkoušky. Pokud autoškola nevede elektronickou evidenci, měl jste mít průkazku kam se zapisuje praktický výcvik a po každé jízdě jste měl podepisovat absolvování výcviku do knihy "Evidence provozu cvičného vozidla", kde podepisujete počet odučených hodin, čas trvání výcviku a ujeté kilometry. V případě, že autoškola měla pochybnosti z hlediska Vašeho psychického stavu, mohla Vás poslat na dopravně psychologické vyšetření řidičů. Otázka platby za autoškolu je otázka smluvního vztahu mezi Vámi a autoškolou. Teď máte možnost, pokud nechcete ve stávající autoškole pokračovat, vyzvednout si v autoškole žádost a potvrzení o zdravotní způsobilosti a domluvit si v jiné autoškole přípravu a předvedení k opravné zkoušce. Postup máte uvedený v rubrice Pro žáky/přechod do jiné autoškoly.

Doplnění:
Rozhodně bych prozatím neplatil. Pokud nemají potvrzené jízdy, nemají žádný právní základ k tomu, aby inkasovali peníze.
Déále bych doporučil všechno sepsat a poslat jako stížnost na městský úřad, kde má autoškola registraci a v kopii na krajský úřad s tím, že navrhujete u předmětné autoškoly provedení kontroly. Zdůrazněte počet vyučovacích hodin, podrobný průběh kurzu (invektivy a chování je zde irelevantní), kolik bylo teorie, zda bylo cvičiště či trenažér atd.
Popište také to, že Vám nedali podepisovat jízdy atd.