Reklamace autoškoly

Reagovat
Reklamace autoškoly

Chtěla bych reklamovat kurz, celá autoškola (nyní stále nedoděláná) trvá již přes rok, zakoupila jsem ji jako výhodnou akční nabídku - nabídka ale byla klamavá, slibovali učebnice, jízdy navíc, úhradu poplatku magistrátu za zkoušku - vše z toho však pan majitel odmítá dodržet.
Když jsem panu majiteli volala nezvedá telefony, na sms neodpovídal, pouze vzkázal po lektorce, že to nebude řešit a že mi nic nedá.

Jízdy byli vždy zkrácené, paní lektorka si vyřizovala osobní záležitosti - chodila na poštu apod. Tento ztracený čas nebyl nikdy nahrazen.

Bylo velice těžké domluvit termín jízd, buď lektorka neměla neustále čas, jezdila pouze do nějakých 14/15 hodin, poté nikoliv. Když už byla hodina domluvena často ji i minutu předem zrušila.

Lektorka skoro při každé jízdě v autě kouřila, byla na mobilu, jedla, nevěnovala mi přílišnou pozornost.

Výuka byla nedostatečná - i přes mé prosby mě např. nikdy neučila parkovat.

Teoretické hodiny - ve zhruba polovině hodin se učebna zavřela, pan majitel nedal nikomu vědět, nechal nás tam všechny jezdit a zhruba 2 měsíce teoretické hodiny vůbec neprobíhali.

Všimla jsem si, že můj případ není první nespokojenost a dle recenzí pan majitel vždy reaguje stejně, nevrací peníze apod.

Nabídku kurzu zveřejněnou na jejich stránkách, kterou jsem zakoupila mám nafocenou, stejně tak komunikaci s paní lektorkou, kdy mi ruší jízdy nebo nereaguje.

Prosila bych o info, zda se s tímto dá něco dělat. Mockrát děkuji.Reakce

Vážená paní,
z uvedeného je patrné, že jste podlehla českému fenoménu laciného zboží a nerespektovala staré české přísloví: "když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají". Recenze, které zmiňujete jste si měla přečíst ještě dříve, než jste se nechala nachytat.
Předně bych doporučoval v rámci urychlení Vašeho problému, docílit u příslušné autoškoly vydání potvrzení o předčasném ukončení výuky a výcviku a dojednat přestup do jiné autoškoly, u které si předem dohodnete náležitosti požadované služby. Autoškola Vám vydá potvrzení o dosud provedené výuce a výcviku, provede vyúčtování odebraných služeb a předá Vám žádost a lékařskou prohlídku. Pokud by Vám majitel současné autoškoly nechtěl vyhovět, doporučuji se obrátit s žádostí o pomoc na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností v jehož registru autoškola je. Zde můžete zároveň podat podnět k objasnění praktik autoškoly a dalšímu postupu tohoto orgánu. Z toho co uvádíte je patrné, že autoškola provádí výuku nedovoleným způsobem. Např. autoškola musí zajistit, aby jedna výcviková hodina trvala 45 minut. Výuka bez teoretického vyučování není přípustná. Sama uvádíte, že teorie se nekoná a výcvik je plánován po telefonu. V obou případech se jedná o závažná pochybení autoškoly. Chování a vystupování učitelky je ale v oblasti morálky, kterou zákon neřeší. Možná by pro budoucí žadatele bylo vhodné, kdyby se tyto informace o klamavé reklamě, chování učitelů a atmosféře v autoškole dověděli i jiní zájemci formou příspěvku v recenzích.
Pokud máte k dispozici původní nabídku autoškoly se všemi uváděnými výhodami, bylo by vhodné nám ji zaslat k posouzení . Stejně tak doporučuji se s tímto materiálem a důkazy neplnění nabízeného obrátit na příslušnou Českou obchodní inspekci.

 
 


Dobrý den, pošlete emailem na asociace@autoskol.cz