Dotaz na průběh zkoušky - jizdy

Reagovat
Dotaz na průběh zkoušky - jizdy

Dobrý den,
mám dotaz ohledně koukání do zpětných zrcátek. Panu komisaři se nezdála délka dívání se do zrcátek - dle něj nedostatečná.
Je to nějak upraveno zákonem?

Dále projetí kaluže. Zajímalo by mě jak se zákon dívá na chodce jakožto účastníka silničního provozu, který by se měl chovat dle předpisu 361/2000sb , § 53 Chůze.
Chodec nevyužil chodníku, ani se nejednalo o stezku pro chodce, ani neměl nebezpečný náklad, který by ohrozil další chodce.
(Přijde mi to trochu jako výlet na kole na dálnici. ) Přesto to bylo bráno jako chyba žáka, že dostal chodec "sprchu", ikdyž v minimální rychlosti. Na druhé, levé straně chodník je.

Děkuji za odpověď



Reakce

Vážená tazatelko,
vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici záznam o průběhu zkoušky, můžeme vycházet pouze z Vašeho jednostranného vyjádření. Zkušební komisař při zkoušce z praktické jízdy hodnotí žadatele o řidičské oprávnění, který musí prokázat znalosti, dovednosti a chování, včetně specifických požadavků pro jednotlivé skupiny vozidel, nikoliv chování chodce, jakožto účastníka silničního provozu. Jestliže chodec dostal "sprchu", i když v minimální rychlosti, jak uvádíte, tak došlo k porušení ustanovení § 7 odst. 1 písm. b.) zák. č. 361/2000 Sb., (Řidič nesmí: obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména….. rozstřikováním kaluží a bláta,). O výsledku zkoušky z praktické jízdy jistě sepsal zkušební komisař záznam, ve kterém uvedl všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy pak žadatel stvrzuje seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení. Měl možnost odmítnout záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepíše záznam učitel autoškoly). Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasí, cítí se poškozen, a má za to, že disponujete požadovanými znalostmi a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, tak se může se svoji námitkou na výrok zkušební komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři.