neadekvatní podmínky výuky, psychické násilí ze strány paní Strakové, diskriminace podle národnosti

Reagovat
neadekvatní podmínky výuky, psychické násilí ze strány paní Strakové, diskriminace podle národnosti

Chodila jsem do autoškoly Flegel asi pár týdnů. Dvakrát jsem zažila psychické násilí ve formě zvýšenému hlasu ze strany paní Strakové a neprofesionalitě učitele Marka Frantíka. Důvod takové chování podle paní Strakové bylo moje neochota psát testy před každou hodinou jízdy a dodržovat pravidla autoškoly. Problém je v tom, že pokaždé jsem je psala ti testy. Ale nedostala jsem žádný odkaz nebo instrukce, co to jsou ti pravidla. Ohledně testů všechno bylo řečeno ústně a mimochodem. Když jsem požádala o ti pravidla, bylo mi řečeno "pracuju tady od roku 2008, a nikdy jsem nezažila takové věcí".
Moje práva jako spotřebitele jejích služby autoškoly byly porušeny, nikdo se mnou neprobral pravidla autoškoly do detailů, a žádné informace ohledně těchto pravidel na http://www.autoskolaflegel.cz nejsou.
Chovala jsem se slušně a žádala jsem paní Strakovou, aby na mě nezvyšovala hlas, na co ta začala se smát a usmívat se, že mám přízvuk. Tato škola diskriminuje jiné národnosti, nedodržuje podmínky profesionální komunikace s klienty a dostatečně neinformuji žáky o průběhu a vážnosti některých věci - v mém případě to jsou testy, které jsem dokonce i psala jak ode mě bylo požadováno od samého začátku.
Před takovým jejich chováním, jsem bohužel podepsala u nich přihlášku, kde takové pravidla nejsou.
Nemám bohužel žádné důkazy kvůli GDPR a velkému stresu během komunikaci s danou autoškolou.Reakce

Dobrý den, Váš příspěvek je spíš sdělení skutečnosti, než dotaz na řešení situace. Pokud jste v příslušné autoškole absolvovala výuku teorie, tak není neobvyklé, že si před praktickou jízdou učitelé chtějí ověřit Vaše znalosti pravidel silničního provozu. To se dá provést několika způsoby, nejrychlejší a nejjednodušší způsob je pomocí zkušebních testů. Pokud se čas na napsání testu neodečítal z času praktické jízdy, tak je to spíš bonus pro uchazeče v přípravě na složení závěrečné zkoušky.
Jiná situace je nevhodné chování učitelů. Pokud na Vás někdo zvyšoval hlas, případně docházelo k diskriminaci příslušníků jiných národů, tak jste to měla okamžitě řešit s vedením autoškoly. V případě, že se nevhodným způsobem chovala přímo majitelka autoškoly, tak jste to měla řešit přestupem do jiné autoškoly.