Zkušební komisaři s velkou mocí nad lidmi

Reagovat
Zkušební komisaři s velkou mocí nad lidmi

Dobrý den,
chci se vám svěřit s mým příběhem, který se skutečně stal. Sice vím že si tímto vůbec nepomůžu a nic se tím nezmění, ale snad se nad tím někdo kdo může zamyslí a možná se časem i něco změní.
Zkušební komisaři stávkují za zlepšení podmínek u řidičských zkoušek, ale nikde se nemluví o žácích. Pokud žák neudělá zkoušku z jízd a je si jistý že nic neudělal, tak vlastně nemá žádnou možnost dokázat že mu komisař řidičák dát nechtěl.
Tito pánové mají opravdu neuvěřitelnou moc a z mé vlastní zkušenosti toho i využívají a jak je i známo tak drží při sobě.
Přitom by stačilo aby v autě ve kterém se dělá zkouška byla kamera, a když např. komisař řekne že se jelo na červenou a já jako žák jsem si jistý že to tak nebylo, je možnost si ten záznam prohlídnout a hned se ví kde je pravda.
S komisařem totiž není radno diskutovat, on je tam pán a on má pravdu a žák musí sklopit uši a zaplatit si další zkoušku. Ano je tady možnost že si můžete stěžovat, ale má to cenu?? Vy to tiž nemáte jak dokázat, že si na vás zasedl a nebo se mu nelíbíte a nebo se jen špatně vyspal a nebo je nějaká kvóta že ten den pustí např. 5 a dalších 5 vyletí.
Můj příběh je ten že jsem v Olomouci dělala 4 x zkoušku z jízd. Byla jsem si jistá že to co mi vytýkal nebyla pravda, že jsem opravdu neudělala to co mi říkal, ale bohužel jsem nic nezmohla. Ano vím, že mám právo se podívat co napsal do posudku a že mám i právo tam napsat své připomínky a podepsat to.
Jenže jak donutíte komisaře aby vám to dal podepsat? Když jsem se ho zeptala proč mi to nechce dát k podpisu, tak jeho odpověď byla, protože covid. Na mou námitku, že covid mu nevadil když si ode mně vzal občanku a potvrzení o zaplacení se jen ušklíbl a nic víc.
Tak jsem rozhodla že to zkusím v jiném městě. Jenže místo abyh si pomohla, tak jsem si jen ublížila. Ve zkratce jsem ztratila 2 měsíce a když jsem se konečně dostala k termínu zkoušek, tak jsem vyletěla jak namidlenej blesk. Dostavila jsem se tam a pry jestli mám brýle? Nenosím je, mám kontaktní čočky. Tak mi milej pán komisař ze Šternberka řekl, že mě ke zkoušce nepustí, protože mám od lékaře napsané korekce brýlemi nutná. Na moji otázku proč to 4 x nevadilo v Olomouci, mi odpověděl a proč vám nevadí vyletět od zkoušky po 5 té.

Takže žák má sice svá práva, ale bohužel je nemá jak prosadit a už vůbec ne nějak dokázat, že komisaři ne vždy jednají korektně a nestraně.
Sice mám právo po jízdě podepsat protokol ale ten vám skoro nikdo k podpisu nedá. Vsadím že při kontrole tam najdete víc podpisu učitelů, než žáků.
Mám právo podat stížnost, ale to se potáhne a prošvihne se termín a navíc se ti pánové určitě znají.
Mám možnost přestoupit jinam, ale to taky není řešení, když narazíte na arogantního vola a dokázat se to nedá.

Takže já se rozhodla už štěstí nepokoušet, řídit umím a tak budu jezdit bez řidičáku.Reakce

Vážená,
jestliže jste po 4. nesložila zkoušku z praktické jízdy, tak pravděpodobně nebude chyba ve zkušebních komisařích, (dle našeho zjištění Vás zkoušeli čtyři různí zkušební komisaři), ale ve Vaší přípravě při výcviku v řízení vozidla v autoškole. Bez řádné přípravy zkouška zpravidla bývá neúspěšná. Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v
§ 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy. Pokud se seznámíte s požadavky na zkoušku, bude Vám jasné, že hodnocení stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“ není vázáno na stav, zda se žadatel dopustí přestupku či nikoliv. Je známo mnoho případů, kdy žadatel při zkoušce nespáchal jediný přestupek, přesto byl, hodnocen stupněm neprospěl. Žadatel musí prokázat všechny zákonem požadované znalosti a dovednosti. O výsledku zkoušek z praktické jízdy, jistě provedli zkušební komisaři záznamy, ve kterých uvedli všechny nedostatky zjištěné při zkouškách z praktické jízdy, se kterými Vás seznámili. Podpisem záznamu o průběhu zkoušek z praktické jízdy jste potvrdila seznámení s výsledkem zkoušek a odůvodněním výsledného hodnocení. Měla jste možnost odmítnout záznamy o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepisuje záznam učitel autoškoly). Pokud Vám zkušební komisaři nedali podepsat Záznam o průběhu zkoušky, což je nepravděpodobné, porušili ustanovení § 19 odst. 5 písm. h.). Jestliže jste s hodnocením zkušebních komisařů nesouhlasila, cítila jste se poškozena a byla jste přesvědčena, že máte potřebné znalosti a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, měla jste možnost vznést požadavek, aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Dále jste měla možnost se se svoji námitkou na výrok zkušebních komisařů obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. K námitce byste přiložila kopie záznamu o průběhu zkoušek, které jste si mohla vyžádat na příslušném úřadu. Ministerstvo by Vaši námitku prověřilo, vyžádalo, by si vyjádření osob přítomných u zkoušky a posoudilo skutkový stav věci a následně by vydalo stanovisko k postupu zkušebních komisařů a jejich hodnocení. V případě zjištění pochybení, by se zástupce ministerstva další zkoušky zúčastnil osobně. V takovém případě hodnotí jízdu zkušební komisař a následně jízdu a průběh vedení zkoušky pracovník ministerstva. Ve Vašem případě jste zvolila možnost přestoupit k jinému provozovateli autoškoly v územní působnosti ORP Šternberk. Autoškolský ombudsman nedisponuje zmocněním k hodnocení znalostí, dovedností, a chování zkušebních komisařů. Z hlediska výkonu činnosti zkušebního komisaře toto přísluší, výhradně Ministerstvu dopravy. Pokud máte výhrady k jejich jednání, chování či vystupování, je tato oblast v kompetenci tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti, u kterého je zkušební komisař zaměstnán. Doporučujeme si nechat zapsat do ,,Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“ od Vašeho praktického lékaře kontaktní čočky a písemně požádejte Vašeho nového provozovatele autoškoly k přihlášení k opakované zkoušce, na kterou jistě máte nárok, neboť Vám ještě neuplynula šestiměsíční lhůta na vykonání zkoušky. Rozhodně se neztotožňujeme s Vaším tvrzením, že umíte řídit na základě Vašeho jednostranného vyjádření a nedoporučujeme řídit motorové vozidlo bez příslušného řidičského oprávnění, hrozí Vám pokuta v rozmezí 25 – 50000,- Kč, zákaz činnosti na 12 – 24 měsíců a 4 body v bodovém hodnocení.