Druhý opravný termín z jízd-stálé čekání

Reagovat
Druhý opravný termín z jízd-stálé čekání

Dobrý den,
obracím se na Vás s velkou prosbou o radu. Dokončila jsem výcvik v autoškole + jsem si ještě dokoupila nějaké kondiční jízdy navíc. Zkoušky z jízd jsme měla 28.5.2021. Bohužel neúspěšně. A nebylo nás málo Nebyla to žádná tragédie, ale bezchybné to nebylo.
Ještě ten samý den jsme napsala e-mail do dané autoškly- žádost o opravný termín a jaké kroky mám proto udělat. Nikdo mi po jízdě totoiž nic neřekl. Po týdnu jsme dostala odpověď, že termíny na červen jsou obsazené novými žáky, kteří jdou ke zkouškám poprvé a ti musejí mít přednost.

Pokud bych někam odjížděla / odlétala, může se autoškola pokusit požádat na úřadě o přidělení mimořádného termínu.
Požádala jsem tedy o udělení mimořádného termínu a stále žádná odpověď.

Prosím o radu, jaká prává mají studenti a jaké povinnosti má autoškola vůči studentům, kteří žádají o druhý opravný termín z jízd? To jsou opravdu odsunuti na druhou kolej ti, kteří neudělají zkoušky na prvím termínu? Vůbec nevím, jaká mám práva a nikdo více mi nic nepoví. Stále jen čekám, ale nevím, na co mám právo. Měla jsme za to, že mám narok na udělení mimořádného termínu automaticky a né čekat, jestli se někdo ozve..
Děkuji mocReakce

Vážená tazatelko,
Vámi uváděný opravný termín není druhým termínem nýbrž prvním opravným termínem. Provozovatel autoškoly je povinen dle § 32 odst. 2), zákona 247/2000Sb., nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku, popřípadě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce podle § 39 odst. 2) písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu s rozšířenou působností (ORP) ke zkoušce. Podle odst. 3), téhož ustanovení zařadí obecní úřad žadatele k opakované zkoušce tak, aby byla zahájena do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly. Opakovací zkouška může být provedena nejdříve po pěti pracovních dnech od neúspěšné zkoušky. Z uvedeného je patrné, pokud jste prokazatelnou písemnou formou zažádala o přihlášení k opakované zkoušce, je provozovatel autoškoly povinen zažádat ORP bez ohledu, jaké má tento úřad momentální možnosti, či kapacity. Jde o splnění zákonných lhůt, které nemá provozovatel autoškoly právo jakkoliv dle své libovůle upravovat. Mimořádný termín, jak uvádíte, nemá v zákonu žádnou podporu a jde jen o jakési dodatečné vyhovění zkušebního komisaře nad rámec svých povinností. Je pravdou, že se v Covidové době nahromadilo mnoho zájemců o zkoušku. Jak se ale úřad vypořádá s tímto problémem je jeho problém a nemělo by to být na újmu práv žadatele.