Závěrečná zkouška

Reagovat
Závěrečná zkouška

Dobrý den, dnes jsem jela závěrečnou zkoušku v autoškole. Neprospěla jsem. Z důvodu příliš pomalé jízdy. Domnívala jsem se, že mám raději jezdit opatrně, ale to po mě komisař zřejmě nechtěl. Její jsme cca 25 km po dálnici jedinou chybou bylo, že jsem se držela v pravém pruhu, kde jsem jela cca 100 km/h. To bylo jediné a za celou dobu jízdy mě na to mohl upozornit? Nebo ne? Je to snad důvod proč mi to nedát? DěkujiReakce

Vážená tazatelko,
jelikož nemáme k dispozici záznam o výsledku zkoušky z praktické jízdy, těžko můžeme posoudit, zda bylo Vaše hodnocení zkušebním komisařem objektivní. Žadatel o řidičské oprávnění, který skládá zkoušku z praktické jízdy by měl prokázat znalosti předpisů a zásad bezpečné jízdy, dovednosti v řízení motorových vozidel a aplikaci znalostí a dovedností v praxi a také chování v provozu na pozemních komunikacích. Všechny tyto posuzované hodnoty zkušební komisař na závěr zkoušky vyhodnotí a sdělí výsledek. Zkouška je velmi náročná a k neúspěchu není podmínkou porušit některý z předpisů, nebo pravidla silničního provozu. Hodnotí se například znalost ovládacích prvků, řazení rychlostních stupňů, plynulost jízdy, jízda mimo obec rychlostmi vyššími, než je rychlost v obci, jízda na dálnicích (nejet nepřiměřeně nízkou rychlostí při optimálních podmínkách dovolujících rychlost vyšší), přizpůsobit rychlost povětrnostním podmínkám a podmínkám provozu na pozemních komunikacích, předjíždění atd. Jednotlivé úkony zkoušky z praktické jízdy upravuje § 42 zákona č. 247/2000 Sb., a dále jsou dílčí úkony pro jednotlivé skupiny vozidel upřesněny v § 19 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se uvedený zákon provádí. Po prostudování těchto požadavku na znalosti, dovednosti a chování žadatele získáte povědomí o náročnosti zkoušky. O výsledku zkoušky z praktické jízdy, jistě provedl zkušební komisař záznam, ve kterém uvedl všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy potvrzujete seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení. Měla jste možnost odmítnout záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepíše záznam učitel autoškoly) a vyžádat si kopii záznamu o zkoušce z praktické jízdy. Abychom mohli posoudit Vámi uváděné důvody Vašeho neúspěchu při zkoušce z praktické jízdy, vyžádejte si na příslušném úřadu Záznam o průběhu zkoušky a pokud nám tento záznam poskytnete k analýze, můžeme Vám sdělit podrobnější informace, případně posoudit i průběh zkoušky. Pokud s hodnocení zkušebního komisaře nesouhlasíte, cítíte se poškozena, a jste přesvědčená, že disponuje požadovanými znalostmi a dovednostmi v řízení motorových vozidel, může na výrok zkušebního komisaře podat stížnost adresovanou Ministerstvu dopravy, odboru agend řidičů. Ministerstvo podnět posoudí, vyžádá si vyjádření všech zúčastněných, výsledky šetření vyhodnotí a v případě zjištění pochybení se zástupce ministerstva další zkoušky zúčastní osobně. V takovém případě hodnotí jízdu zkušební komisař a následně jízdu a průběh vedení zkoušky pracovník ministerstva.