Myslim si že mě komisař bezdůvodně buzeruje.A je až puntičkářský,co se týká ustní zkoušky z ovládání vozidla a údržby.

Reagovat
Myslim si že mě komisař bezdůvodně buzeruje.A je až puntičkářský,co se týká ustní zkoušky z ovládání vozidla a údržby.

Dobrý den.
Myslím si,že mě komisař úmyslně nenechává projít z ústní zkoušky z ovládání a údržby vozidla.
Již po několikáté,i když mu řeknu vše k vylosované otázce z techniky a údržby, což jsou 3 otázky,tak pokaždé řekne,že to musím umět na 100 procent. Přijde mi,že naschvál hledá záminku abych neprošel u těchto 3 otázek.Buď je zakomplexovaný,nebo se mstí.Beze mě známého důvodu.
Nejsem hlupák,abych u těchto 3 otázek jen mlčel,nebo alespoň většinu odpovědi neřekl správně.Myslím si že odpovídám dostatečně.On chce abych uměl všech 45 otázek podle toho jak jsou přesně danné a napsané v odpovďích.Tudíž sám kouká do sešitu a přesně až do puntíku požaduje co tam je.
Přeci nejsem automechanik,nebo nějaký odborný servis,abych v dneším provozu s moderníma nakladníma automobilama sám na nich něco opravoval,nebo spravoval.Chtěl bych vědět jak a kde si na tuto osobu stěžovat,nebo kde požádt o přezkoušení od jiného komisaře?
Nejsem jedinný kdo si na tohoto pána stěžuje.Už jen před zkouškou mi bylo divné,že se mě zeptal jestli osoba stejného přijmení je se mnou příbuzná!A od té doby mi přijde,že se z nějakého důvodu mstí,nebo chce pomstít.Dále by mě zajímalo,jak u něho mohou projít osoby cizí státní příslušnosti,aniž by uměli český jazyk.Toť otázka.? Ukrjincovi to dá že to umí,tak i maďarovi a čechovi který mu řekne většinu,co ví a jetě to umí i popsat tak tomu to nedá? Komisař se jmenuje P.Z.Odbor dopravy Vodňany.Tuto osobu nechápu.Přijde mi a nejen mě,že je arogantní a až přehnaně vyžaduje něco,co není až tak podstatné.Reakce

Vážený pane,

z Vašeho příspěvku nelze posoudit rozsah znalostí jednotlivých žadatelů a nelze je ani komparovat s hodnocením zkušebního komisaře a jeho odůvodněním hodnocení stupně neprospěl. Není proto možné se k hodnocení předmětné dílčí zkoušky objektivně vyjádřit.
Podle Vašeho vyjádření je jmenovaný zkušební komisař zaujatý vůči konkrétním osobám, je neobjektivní, arogantní a zneužívá pravomoci úřední osoby.
Oblast výkonu zkoušek a jejich hodnocení náleží do gesce Ministerstva dopravy, které jako jediné disponuje zákonným zmocněním k výkonu státního dozoru nad zkušebními komisaři. Proto doporučujeme Vaši stížnost více upřesnit a adresovat Ministerstvu dopravy, odboru auditu, kontroly a dozoru, nebo odboru agend řidičů.
Jste-li přesvědčen, že zkušební komisař zneužívá pravomoc úřední osoby ve smyslu trestně právním, máte právo podat trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení.