Žák

Reagovat
Žák

Dobrý den chodím do autoškoly kde už mám splněno 28 hod. učitel mi za tu dobu nevzal na město ani nenaučil parkovat ani jsem nejezdila na převod 3,4 řekl že to nezvládneme že si musím dokoupit tak 10 jíst zaplatila jsem za jízdy navíc 3500 tisíce teprve teď jezdím města a učí mě zbytek Je možné že bych mohla jít ještě do jiné autoškoly? protože můj učitel furt tvrdí že to chce zaplatit ještě nějaký hodiny kdyz se zeptám kolik hodin říká že to ještě neví že je to hodně individuální... Připadá mi že mě hodně okrádá a schválně mě nic neučí aby jsem mohla jenom platit Sám potvrdil ze ty peníze mu jdu rovnou do kapsy.Reakce

Dobrý den,

základní část 28 hodin praktických jízd máte sice splněno, ale zákon č. 247/2000 Sb. kterým se autoškola řídi nikde neuvádí, že po absolvování této části jsou všichni žadatelé schopni úspšně absolvovat závěrečnou zkoušku. Další doplňovací výcvik nad rámec minima stanoveného zákonem je čistě na domluvě mezi žákem a autoškolou. Těžko lze takto posoudit, zda Váš výkon ve vozidle je dostačující k tomu, abyste pokročila do složitějších dopravních situací jako je jízda městským provozem. Domluvou na dokoupení dalších jízd nemusí autoškola hned okrádat své žáky, spíše to může být snaha Vás to opravdu naučit. Pokud jste za 10 hodin jízd zaplatila 3500,- Kč, znamená to, že za 1 hodinu platíte 350,-Kč což je spíše podprůměrná až nízká hodinová sazba za kondiční jízdu. Kolik hodin potom takový žadatel potřebuje je opravdu hodně individuální. Dále pokud platíte cokoliv nad rámec kurzovného, měla byste taktéž o tom obdržet daňový doklad s vyúčtováním.
Na druhou stranu pokud nejste spokojena s postupem v současné autoškole, máte možnost přestoupit do jiné autoškoly. Vaše dosavadní autoškola je povinna Vám vystavit doklad o částečném absolvování výuky a vycviku podle §30 odst.2 zák. č. 247/2000 Sb. na základě kterého nová autoškola bude pokračovat ve výuce a výcviku. Je nutno podoktnout, že autoškola není jen 28 hod jízd, které sice máte absolvovány, ale také z praktického výcviku dále zdravotnická příprava a praktická údržba. O teoretické části se nezmiňujete, předpokládáme tedy, že ji ještě nemáte absolvovánu v celém rozsahu.
Doporučujeme celou situaci řešit přímo s provozovatelem autoškoly, ujasnit si za jakých podmínek budete pokračovat v praktických jízdách a v případě, že nebudete spokojena přestoupit jinam.