Přítomnost další osoby v autě při zk z jízdy

Reagovat
Přítomnost další osoby v autě při zk z jízdy

Je možné, aby při zkoušce z jízdy byla v autě i osoba, která je svědkem hodnocení zkušebního komisaře? Tedy zástupce žáka autoškoly.
Děkuji za odpověď
Hana MadziováReakce

Vážená tazatelko,

ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, je při zkoušce z praktické jízdy ve vozidle přítomen žadatel o řidičské oprávnění (na základě stanoviska Ministerstva dopravy může být přítomno, s ohledem na počet míst ve vozidle, i více než jeden žadatel), který skládá zkoušku, učitel výcviku (zpravidla ten, který žadatele připravoval), zkušební komisař, osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru a v odůvodněných případech tlumočník. Jiné osoby ve výcvikovém vozidle při provádění zkoušky z praktické jízdy, předmětná právní úprava nepřipouští.

Svědkem zkoušky a jejího vyhodnocení je učitel, přítomný ve vozidle, který by měl být nezávislým pozorovatelem znalostí, dovedností a chování předvedených žadatelem při praktické jízdě, jakožto zpětné vazby svého pedagogického úsilí , a také vyhodnocení žadatele. Jako takový by měl být schopen při případném dotazu zástupce či zmocněnce žadatele poskytnout relevantní informace o průběhu a vyhodnocení zkoušky.

Pokud má Váš požadavek závažnější příčinu, je třeba jej blíže specifikovat.