Dotaz

Reagovat
Dotaz

Dobrý den,

ráda bych se informovala, zda je možné, že po druhé hodině jizd na cvicisti, mě učitel předběžně oznamuje, ze bude nutné zakoupit jizdy navic, protože nestihneme zakladni výcvik.
Děkuji za odpověďReakce

Vážená tazatelko,
rozsah praktického výcviku v řízení motorových vozidel pro skupinu B je stanoven v minimálním počtu 28 výcvikových hodin. Průběh výcviku je rozdělen do tří výcvikových etap předpokládajících zvládnutí vyšších cílů ve formě předepsaných dovedností pro danou část (etapu) výcviku. Nevím, z jakého důvodu předpokládá Váš učitel nutnost dokoupení výcvikových hodin v samém počátku výcviku, ale je faktem, že u některých žadatelů je výcvik poněkud složitější a náročný. Je neprofesionální a nepedagogické předjímat, jaké dovednosti budete vykazovat po absolvování minimálního povinného penza výcvikových hodin s předpokládanou nutností dokupování výcvikových hodin. Pro tento případ Vás mohu odkázat na § 30 odstavec 1., zákona 247/2000Sb., kde se předpokládá ukončení výuky a výcviku žadatele po absolvování minimálního počtu hodin předepsaných učební osnovou, popřípadě vyššího počtu hodin dohodnutých mezi žadatelem a provozovatelem autoškoly a žadatel má potřebné znalosti a dovednosti požadované k vykonání zkoušky. Dohodnuté hodiny navíc jsou však dobrovolné, třeba na základě zhodnocení dovedností učitelem a jeho doporučení, nebo i z vlastního uvážení. Pokud ale bude žadatel trvat na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik a přihlásí ho ke zkoušce na písemnou žádost žadatele.