Dlouhé prodlevy mezi opravnými zkouškami z autoškoly

Reagovat
Dlouhé prodlevy mezi opravnými zkouškami z autoškoly

Dobrý den, neudělala jsem první zkoušku v autoškole (pouze praktickou část jízd) a to 31.7. od té doby jsem nedostala náhradní termín ke zkouškám. Svého instruktora jsem několikrát telefonicky kontaktovala, zda bude náhradní termín alespoň v měsíci září. Jeho odpověď byla, že v Plzni nejsou zkušební komisaři a nejdříve si musí odjezdit první termíny zkoušek nikoliv opravné a že to vypadá "blbě".
Je tento přístup v pořádku? V říjnu mám jít na operaci břicha a utíká mi tak čas na opravnou autoškolu tak, abych za ní nemusela znovu platit. Musí být hotová do 6 měsíců od zahájení a já mám téměř měsíc a půl po první zkoušce a čekám na první opravný termín. Nemůžu přeci za to, že magistrát nemá dostatek zkušebních komisařů a že autoškoly nabírají nové žáky? To pak ze svých peněz dotuji ostatní žáky.

V případě, že je chyba na straně magistrátu bych měla snad mít čas čekání na závěrečné zkoušky nějak pozastaven?

Děkuji
pěkný denReakce

Vážená tazatelko,
pokud jste u zkoušky neprospěla, opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dnů. K opakované zkoušce Vás přihlašuje provozovatel autoškoly, což musí učinit do 15 dnů ode dne, kdy o opravnou zkoušku požádáte. Příslušný obecní úřad je pak povinen Vás zařadit k opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce. Z uvedeného vyplývá, že na opravnou zkoušku můžete jít nejdříve již šestý pracovní den od neúspěšné zkoušky, ale také až třeba třicátý den od neúspěšné zkoušky, aniž by došlo k překročení zákonných lhůt. Nevíme jak v Plzni, ale existují i obecní úřady, kde je systém zkoušek prováděn formou měsíčního plánování zkoušek, kdy je na provozovateli autoškoly, aby Vás zařadil k nejbližšímu naplánovanému termínu, a to hlavně proto, abyste s odstupem času neztrácela získané znalostí a dovedností. Pokud ze strany autoškoly došlo k porušení některých ze zákonných lhůt dle zákona č. 247/2000 Sb., můžete podat stížnost na provozovatele autoškoly u příslušného obecního úřadu obce rozšířenou působnosti, který vydal registraci k provozování autoškoly, v jehož územní působností se provozovna autoškoly nachází. Pokud není patnáctidenní lhůta dodržena ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností, je třeba se obrátit na vedení obecního úřadu obce s rozšířenou působností (např. vedoucího odboru či tajemníka) a požádat o vysvětlení a případné zjednání nápravy. Pokud ke zjednání nápravy nedojde, můžete se obrátit na nadřízený krajský úřad s žádostí o učinění opatření proti nečinnosti dle § 80 správního řádu.
Není nic neobvyklého, že zkoušky vykonává zkušební komisař „z jiného města“. Je to zejména u těch obecních úřadů, které nemají dostatek zkušebních komisařů a to jak dlouhodobě tak krátkodobě, popř. nemají komisaře disponujícího příslušným oprávněním k provádění zkoušek.
K Vašemu dotazu na pozastavení času čekání na závěrečné zkoušky musíme konstatovat, že současná právní úprava takovou možnost neposkytuje.