Vrácení všech skupin

Reagovat
Vrácení všech skupin

Dn, přišla jsem před dvemi lety o všechny skupiny řidičského oprávnění. A,B,C,E. Nyní jsem dělala zkoušky k navraceni. Testy jsou v pořádku, údržba taky. Neudělala jsem ale 2x jízdu pokaždé kvůli drobné chybě. Nenahlaseni značky. Nedani blinkru při pristaveni u krajnice .Jaký je prosím nyní postup při vrácení. Co vše zase musím absolvovat? Zaměstnavatel už na me čeká. Bohužel. Navíc nedělala jsem zkoušku na C . jen na CE. Tim ze bych získala CE bych automaticky mela i C ale jelikož jsem zkoušku neudělala na Ce tak automaticky nemám ani C? Neměla bych tím pádem dělat zkoušku na C Zvlášť? Děkuji j.Reakce

Vážená tazatelko,
jelikož nemáme k dispozici záznam o výsledku zkoušky z praktické jízdy, těžko můžeme posoudit, zda bylo Vaše hodnocení zkušebním komisařem objektivní. Žadatel o řidičské oprávnění, který skládá zkoušku z praktické jízdy, prokazuje své znalosti předpisů a zásad bezpečné jízdy, dovednosti v řízení motorových vozidel a aplikaci znalostí a dovedností v praxi a také chování v provozu na pozemních komunikacích. Všechny tyto posuzované hodnoty zkušební komisař na závěr zkoušky vyhodnotí a sdělí výsledek. Zkouška je velmi náročná a k neúspěchu není podmínkou porušit některý z předpisů, nebo pravidla silničního provozu. Hodnotí se například i plynulost jízdy, znalost ovládacích prvků, řazení rychlostních stupňů, jízda mimo obec rychlostmi vyššími, než je rychlost v obci, jízda na dálnicích, předjíždění, rychlé a správné reakce řidiče, schopnost dávat znamení podle potřeby správně a včas, zejména o změně směru jízdy (zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy) apod. Jednotlivé úkony zkoušky z praktické jízdy upravuje § 42 zákona č. 247/2000 Sb., a dále jsou dílčí úkony pro jednotlivé skupiny vozidel upřesněny v § 19 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se uvedený zákon provádí. Po prostudování těchto požadavku na znalosti, dovednosti a chování žadatele získáte povědomí o náročnosti zkoušky. O výsledku zkoušky z praktické jízdy, jistě provedl zkušební komisař záznam, ve kterém uvedl všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy potvrzujete seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení. Měla jste možnost odmítnout záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepíše záznam učitel autoškoly) a vyžádat si kopii záznamu o zkoušce z praktické jízdy. Abychom mohli posoudit Vámi uváděné důvody Vašeho neúspěchu při opakované zkoušce, vyžádejte si na příslušném úřadu Záznam o průběhu zkoušky a pokud nám tento záznam poskytnete k analýze, můžeme Vám sdělit podrobnější informace, případně posoudit i průběh zkoušky. Pokud s hodnocení zkušebního komisaře nesouhlasíte, cítí se poškozena, a jste přesvědčená, že disponuje požadovanými znalostmi a dovednostmi v řízení motorových vozidel, může na výrok zkušebního komisaře podat stížnost adresovanou Ministerstvu dopravy, odboru agend řidičů, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Nové Město. Ministerstvo podnět posoudí, vyžádá si vyjádření všech zúčastněných, výsledky šetření vyhodnotí a v případě zjištění pochybení se zástupce ministerstva další zkoušky zúčastní osobně, jak tomu už několikrát bylo. V takovém případě hodnotí jízdu zkušební komisař a následně jízdu a průběh vedení zkoušky pracovník ministerstva.

Co vše musíte absolvovat?
Jestliže řidič při přezkoušení z odborné způsobilosti neprospěl, může zkoušku opakovat pouze jednou. Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dnů. Neuspěje-li řidič při opakované zkoušce, musí se podrobit nové výuce nebo výcviku z předmětu, ve kterém neprospěl.
Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu je řidič povinen složit ve lhůtě šesti měsíců ode dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti; jinak se musí podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu. (§ 45 odst. 2, 3 zákona č. 247/2000 Sb.,)
- Zkouška z praktické jízdy ve Vašem případě se skládá z jízd skupiny B a C+E, zkouška na skupinu C se zvlášť nedělá.