Termín zkousky

Reagovat
Termín zkousky

Prosím o radu, jsem již od 6.srpna 2020 nahlášena ke zkoušce žadatele o řidičské oprávnění skupiny A, volala jsem na úřad, kde mi bylo řečeno, že komisař je na dovolené a bere si další dovolenou, přitom ze zákona bych měla být přistavěna ke zkoušce do 15 dní. Lhůta již dávno vyprsela a já pořád nevím termín zkoušky. Úřad porušil zákon, když mě ke zkoušce nepristavil v termínu 15 dní. Budu nucena si dokoupit další jízdy a ne svoji vinou budu muset platit peníze na další jízdy. Jak prosím postupovat v tomto případě. DekujiReakce

Vážená tazatelko,
Vámi zmíněnou problematiku upravuje ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Zde se mimo jiné říká: „ Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce, a bude dbát, aby požadavek autoškoly byl uspokojen v jednom termínu..“ Pokud tato patnáctidenní lhůta dodržena není, je třeba se obrátit na vedení obecního úřadu obce s rozšířenou působností (např. vedoucího odboru či tajemníka) a požádat o vysvětlení a případné zjednání nápravy. Pokud ke zjednání nápravy nedojde, můžete se obrátit na nadřízený krajský úřad s žádostí o učinění opatření proti nečinnosti dle § 80 správního řádu.

Pro úplnost dodáváme, že je běžnou ustálenou praxí, kdy některé obecní úřady obcí s rozšířenou působností po dohodě s autoškolami plánují termíny zkoušek s měsíčním předstihem (na konkrétní dny) podle předpokládaného počtu žadatelů o řidičské oprávnění. V takových případech provozovatel autoškoly soustředí výuku a výcvik tak, aby do stanoveného, řekněme řádného termínu zkoušek, připravil a ukončil výuku a výcvik konkrétního počtu žadatelů a ty pak předvedl ke zkoušce na příslušný úřad. Tím je docíleno, že od ukončení výcviku do zkoušky uplyne co nejméně času a žák tak neztrácí nabyté znalosti a dovednosti.