Platnost značky

Reagovat
Platnost značky

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je platná značka, která je pouze nějakým způsobem opřená o plot zahrady a očividně nemá na daném místě co delat. I přes to, že jiné značky na křižovatce její platnost popírají.Reakce

Dobrý den,

v první řadě by pro posouzení této situace bylo třeba znát další podrobnosti (informace) a vhodné by bylo foto jak konkrétní dopravní značky, tak celé situace. Dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, se stálé dopravní značky upevňují na sloupky, budovy nebo jiné konstrukce pevně spojené se zemí. Přenosná dopravní značka, která vyjadřuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a je nadřazena místní úpravě provozu na pozemních komunikacích, se umísťuje na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku) nebo na vozidle a není pevně spojena se zemí.
Je také otázkou co znamená, že následující značky její platnost popírají. Z dotazu není zřejmé o jakou značku se vlastně jedná. Není tak zřejmé, zda následující značka pouze mění předchozí pravidla (např. omezení rychlosti, apod.) nebo jsou v rozporu (například směrové značky).
Pokud se účastník provozu domnívá, že je jakákoliv dopravní značka z nějakého důvodu neplatná, měl by se obrátit na Obecní úřad obce s rozšířenou působností (zpravidla odbor dopravy). Možné je také obrátit se na Policii České republiky (nejlépe přímo na dopravní inspektorát) v okrese, kde se dopravní značka nachází.
Špatně umístěné značky jsou často z důvodu neodborného zásahu osob při realizaci různých staveb nebo vandalismu.