Stížnost na zkušebního komisaře

Reagovat
Stížnost na zkušebního komisaře

Dobrý den, dnes jsem absolvoval opakované závěrečné zkoušky autoškoly u městského úřadu s rozšířenou působností v České Lípě a nesouhlasím s výrokem zkušebního komisaře. Podle jeho subjektivního názoru jsem prý nedal přednost z prava na neoznačené křižovatce, prý jsem se dostatečně nepodíval. Skrz neoznacenou křižovatku jsem jel v tu chvíli asi 20km/h a podíval jsem se, ale podle komisaře nedostatečně. Na křižovatce mimo mě nebylo v dohledu žádné jiné vozidlo a tudíž nevím komu jsem měl v tu chvíli dávat přednost, učitel autoškoly sedící vedle mě nemusel zasahovat do řízení ani slovně ani fyzicky, celá jízda proběhla v pořádku. Po ukončení půlhodinové jízdy mi komisař podal nevypsaný protokol se slovy abych ho podepsal pod svým datumem narození. S pocitem úspěšně složené závěrečné zkoušky, protože v protokolu nebyli vypsány žádné výtky, jsem podepsal. Následně jsem protokol předal zkušebnímu komisaři a ten mi sdělil, že jsem neprospěl a že si budu muset zopakovat výcvyk v autoškole (28 jízd) čímž mě vzniká nemalá peněžitá škoda. Cítím se být poškozen a doufám že jako občan České Republiky mám právo na obranu proti špatnému rozhodnutí zkušebního komisaře. Prosím o radu jak se v této situaci bránit. DěkujiReakce

Vážený tazateli,
při zkoušce z praktické jízdy žadatel o řidičské oprávnění mimo jiné prokazuje i schopnost vjetí do křižovatky a její bezpečné projetí. Jistě není třeba se blíže zabývat předností v jízdě na křižovatce, kde není přednost v jízdě rozlišena dopravním značením, nicméně aby řidič dostál své povinnosti „dát přednost v jízdě“, musí se řádně přesvědčit o situaci na křižovatce, tedy dostatečně se rozhlédnout. Pokud tak žadatel o řidičské oprávnění při zkoušce z praktické jízdy neučiní, je zcela na místě hodnocení zkoušky stupněm „neprospěl“, přičemž nic na tom nemění skutečnost, že v dohledu žádné vozidlo nebylo (o tom je právě třeba se přesvědčit) a že učitel autoškoly nemusel zasahovat do řízení ani slovně ani fyzicky.

Zkušební komisař má ze zákona povinnost o průběhu zkoušky z praktické jízdy pořídit písemný záznam, ve kterém uvede všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy pak potvrzujete seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení. Pokud jste podepsal nevyplněný písemný záznam o zkoušce, dopustil jste se velmi neuváženého jednání a je nyní na Vás prokázat, že záznam byl skutečně prázdný. Přitom pokud o průběhu zkoušky z praktické jízdy nepořídí zkušební komisař písemný záznam, jde z jeho strany o porušení zákona.

Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasíte, cítíte se poškozen, a máte za to, že disponujete požadovanými znalostmi a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, pak se můžete se svou námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Doporučujeme vyžádat si na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopii záznamu o průběhu zkoušky (ten dle Vás nebyl vyplněný) a tu k námitce přiložit. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. Dlužno doplnit, že se jedná o poněkud zdlouhavější akt a jeho výsledek nelze předjímat, proto je dobré vše důkladně zvážit.