Ukončení zkoušky z praktické jízdy

Reagovat
Ukončení zkoušky z praktické jízdy

Dobrý den, při opakované zkoušce z praktické jízdy došlo k této situaci. Jednalo se již o třetí pokus. Auto se nacházelo ve dvoře, kde má parkoviště také autoškola. Instruktor mi dal pokyn abych z uzavřeného dvora vyjela směrem k průjezdu, kterým se parkoviště ve dvoře napojuje na silnici. Auto bylo kolmo zaparkované mezi ostatními auty a bylo třeba pro vyjetí směrem ostře doleva nejprve popojet poté couvnout a dál pokračovat v jízdě po parkovišti směrem k průjezdu spojujícím parkoviště se silnicí. Mojí chybou bylo, že jsem při tomto manévru v těsném prostoru nedala blinkr vlevo při popojetí před následným couváním. Následovalo popojetí dozadu. Když jsem řadila jedničku, že budu pokračovat směrem k průjezdu komisař mi řekl, že končíme , že mě musí vyhodit. Oddůvodněním bylo, že jsem se při pocouvnutí málo dívala do zrcátek. Já se podívala před couváním a viděla, že místa je za mnou na pocouvnutí dost, a byla sem si tím naprosto jistá, takže sem pocouvla a srovnala si volant aniž bych koukala do zrcátek. Při zastavení se ozvalo "první" pípnutí parkovacích čidel a místa za mnou bylo stále dost o čemž svědčí i to, že sám učitel sedící vedle mě při převzetí řízení k zaparkování pocouvl ještě dál a to až do plného tónu parkovacích čidel. Zkouška tedy trvala pouze pár minut.
Při této zkoušce jsem byla dost nervozní díky výtkám již před jízdou kvuli mému menšímu zpoždění. K tomuto zpoždění ale došlo kvůli velkému časovému posunu, protože všichni čtyři, co měli zkoušku přede mnou, neprospěli a dva z nich se kterými jsem mluvila paradoxně jízdu ani nezačali. Důvodem bylo v prvním případě, že měla proběhnout kontrola vozidla před jízdou, ale žák nevědel kde je páčka na otevření kapoty. V druhém případě žák ve stresu opomněl, že k zapnutí světel je potřeba otočit klíčkem v zapalování. Podobné případy, kdy jízda ani nezačala nebo byla třeba ukončena hned při výjezdu z parkoviště za opomenutý blinkr se staly s tím samým komisařem i při mých minulých dvou zkouškách.

Chtěla bych se tedy zeptat, jestli je v mém případě i v případě mých spolužáků důvod k okamžitému ukončení zkoušky nehledě na to, že ve zkoušce nakonec uspějeme nebo ne. Podle mě by celá zkouška měla trvat aspoň půl hodiny, tedy pokud by nemohlo dojít k vážnému ohrožení, ke kterému dle mého v mém případě i v případě ostatních dojít nemohlo. Moc děkuji za odpověď.Reakce

Vážená tazatelko.
Ano, v zákoně je uvedeno, že zkouška trvá nejméně půl hodiny (10 a 20 minut), ale dojde-li při zkoušce k takovému porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích, které ohrozilo nebo může ohrozit vážným způsobem bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, anebo k situaci, kdy musel do řízení motorového vozidla zasáhnout učitel, zkouška se okamžitě ukončí a žadatel je hodnocen stupněm "neprospěl".
Jelikož, jak sama píšete „takže sem pocouvla a srovnala si volant aniž bych koukala do zrcátek“, vyhodnotil nejspíš toto počínání zkušební komisař jako nebezpečné, a proto Vás hodnotil stupněm "neprospěl".
Pokud se domníváte, že k tomuto ohrožení nedošlo, tak máte možnost obrátit se na Ministerstvo dopravy, které provádím státní odborný dozor nad zkušebními komisaři a vznést námitku proti rozhodnutí zkušebního komisaře.