Neumožňeňí zkušební jízdy

Reagovat
Neumožňeňí zkušební jízdy

Dobrý den,
Mám postižení - chybějící část levé horní končetiny asi od 15cm pod loktem. Dnes jsem měl termín pro zkušební jízdu a hned po nástupu se komisař začal rozčilovat, že mám potvrzení od lékaře o schopnosti řízení bez omezení. Asi 8 minut po zahájení jizdy, kdy jsme projeli jednou "vyhazovací" etapou, na kterou mě upozorňoval učitel (bez chyby), mi bylo řečeno ať se vrátím zpět, že se komisař musí poradit, po poradě mi bylo řečeno, že pokračovat nebudu, protože nemám dostatečnou dokumentaci, kterou musím dodat - specialistu a posudek pro omezení řidičského oprávnění.

Bylo vše podle práva? Jak mám případně pokračovat? (Za celou dobu autoškoly nenastal jediný problém spojený s mým postižením, troufnu si říct, že řídím dobře)

Předem díky, Ondřej Daňhel.Reakce

Vážený pane,

zkušební komisař má ze své pozice povinnost hodnotit znalosti, dovednosti a chování, kterými musíte disponovat po absolutoriu výuky a výcviku v autoškole. Nemá však právo hodnotit Váš zdravotní stav.
Jestliže Váš praktický lékař vyhodnotil Vaše postižení tak, že jste bez dalšího způsobilý k řízení motorových vozidel, tedy nestanovil žádnou podmínku, omezení či úpravu řídících prvků ve vozidle, je zkušební komisař povinen provést zkoušku zákonným způsobem a taktéž ji vyhodnotit. Jeho postup byl protiprávní, diskriminační a zkušební komisař jím překročil svoji pravomoc.
Máte-li zájem o smírné řešení, obraťte se se svou stížností na tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který se věcí bude zabývat a lze legitimně očekávat, že zjedná nápravu. Pokud byste přece jen neuspěl, doporučujeme obrátit se s žalobou na soud, k čemuž Vám může Autoškolský ombudsman poskytnout právní poradenství. Také se můžete obrátit na veřejného ochránce práv.