Dotaz

Reagovat
Dotaz

Dobrý den,je prosím možné k opakované závěrečné zkoušce (jízdy) odmítnout zkušebního komisaře, děkujiReakce

Vážený tazateli,

stávající právní úprava nezná pojem "odmítnutí zkušebního komisaře", nicméně pokud se rozhodnete zkoušku z praktické jízdy neabsolvovat např. z důvodu hrubého či nevhodného jednání zkušebního komisaře, doporučuji bezodkladně podat na zkušebního komisaře stížnost tajemníkovi úřadu, s udáním konkrétních důvodů, ve kterých spatřujete jeho hrubé či nevhodné jednání. Zároveň můžete vznést požadavek na jiného zkušebního komisaře, nebo aby byla zkoušce přítomna osoba pověřená výkonem státního dozoru, například pracovník příslušného krajského úřadu. V případě jiného zkušebního komisaře může být problém, pokud obecní úřad má jen jednoho. V takovém případě byste musel přejít do autoškoly spadající pod jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností.