Termín opravné zkoušky - neznámý

Reagovat
Termín opravné zkoušky - neznámý

Dobrý den,
včera jsem skládala zkoušku z praktické jízdy a bohužel jsem neprospěla. Dnes 12.8.2020 jsem volala do autoškoly, abych se přihlásila na další termín a bylo mi sděleno, že nejbližší termín je už obsazený a další bude pravděpodobně až v září - neznámo kdy. Je toto vůbec přípustné? Podle zákona č. 247/2000 Sb. §32 by se měla opravná zkouška konat do 15ti dnů od doby, kdy o ni požádám. Ještě bych ráda podotkla, že testy o provozu na komunikacích jsem skládala již 16.7. a jako nejbližší termín první zkoušky mi bylo přiděleno včerejší datum 11.8., což mi taky nepřijde úplně standartní. Můžete mi, prosím, poradit jak mám v současné situaci postupovat? Přemýšlím, že změním autoškolu, ale ráda bych i podala oficiální stížnost.Reakce

Vážená tazatelko,
co se týká termínu zkoušek, tak je provozovatel autoškoly po ukončení výuku a výcviku povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku, písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. Pokud u zkoušky z odborné způsobilosti neprospěl, tak opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dnů. K opakované zkoušce na základě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce, žadatele přihlašuje provozovatel autoškoly, což musí učinit do 15 dnů ode dne, kdy o opravnou zkoušku požádá. Příslušný obecní úřad je pak povinen žadatele zařadit k opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce. Z uvedeného vyplývá, že na opravnou zkoušku může jít žadatel nejdříve šestý pracovní den od neúspěšné zkoušky, ale také až třeba třicátý den od neúspěšné zkoušky, aniž by došlo k překročení zákonných lhůt. Pokud ze strany autoškoly došlo k porušení některých ze zákonných lhůt dle zákona č. 247/2000 Sb., můžete podat stížnost na provozovatele autoškoly, u příslušného obecního úřadu obce rozšířenou působnosti, který vydal registraci k provozování autoškoly, v jehož územní působností se provozovna autoškoly nachází. (např. vedoucího odboru či tajemníka) a požádat o vysvětlení a případné zjednání nápravy. Pokud ke zjednání nápravy nedojde, můžete se obrátit na nadřízený krajský úřad s žádostí o učinění opatření proti nečinnosti dle § 80 správního řádu. Pro úplnost dodáváme, že je běžnou ustálenou praxí, kdy některé obecní úřady obcí s rozšířenou působností po dohodě s autoškolami plánují termíny zkoušek s měsíčním předstihem (na konkrétní dny) podle předpokládaného počtu žadatelů o řidičské oprávnění. V takových případech provozovatel autoškoly soustředí výuku a výcvik tak, aby do stanoveného, řekněme řádného termínu zkoušek, připravil a ukončil výuku a výcvik konkrétního počtu žadatelů a ty pak předvedl ke zkoušce na příslušný úřad. Tím je docíleno, že od ukončení výcviku do zkoušky uplyne co nejméně času a žák tak neztrácí nabyté znalosti a dovednosti. Jestliže se rozhodnete změnit provozovatele autoškoly, je to možné, ale doporučovali bychom jiného provozovatele autoškoly, který je registrován u jiné obce s rozšířenou působností. Upozorňujeme Vás, že takovýto přestup sebou nese i doprovodné finanční náklady žadatele ve vztahu k následné autoškole.