Prověření postupu učitele autoškoly

Reagovat
Prověření postupu učitele autoškoly

Dobrý den,
v dubnu 2018 jsem se přihlásila do autoškoly na doporučení známé. Od června jsem výcvik zahájila.
Průběh byl v počátku bez komplikací a pravděpodobně dle běžného postupu.
Bohužel byl učitel hodně vytížený, takže začalo docházet k časovým prodlévám, způsobené jeden měsíc i dovolenými. Vždy mi byl přislíbený určitý počet jízd, ale ty učitel v průběhu týdne rušil. Takže byla 1 jízda v týdnu, pak 14 dní nic a zase jedna, někdy tři, ale následně to samé. Stávalo se opakovaně, že mi jízdu, aby počet žáků stihnul, sloučil s někým, takže má následná jízda trvala cca 20 - 25 min. Snažila jsem se být tolerantní vzhledem k tomu, že je to jeho práce a výdělek, ale takto se čas dělání autoškoly začal neúměrně natahovat. V tuto chvíli začíná 6 měsíc a stále nejsme ve fázi, kdybych mohla jít na zkoušky (připouštím, že i je možné i mou "schopností, ale domnívám se, že jízda nárazově, 1 za 14 dní, apk dvě v Pondělí a čtvrtek, pak zase proluka apod. mě moc neposouvá) . Na můj dotaz k průkazu jízdy mi sdělil, že ho má a předá, což se nestalo, takže jsem ztratila přehled o jízdách, sice jsem si je zapisovala, ale už jsem nezaznamenala, kdy byl rušené a krácené. Spoléhala jsem, bohužel, na solidnost učitele. Teoretická výuka se de facto nekonala, na vše kolem auta a nástrojů k použití, jako zapnutí světel, stěračů, piktogramů na palubce a pod. jsem se musela dotazovat.
Po 5 měsících, když jsem narážela na to, že bych potřeboval zintenzivnit výuku, mi bylo naslibováno, ale..
Vyvrcholilo to tím, že na domluvenou, den předem potvrzenou jízdu učitel nedorazil, ani mi nesdělil její zrušení. Na můj telefonát po 25 min. čekání se různě vymlouval, ale nakonec mi slíbil návrat k autoškole. K mému velkému překvapení ale dorazil se žákem, kterého měl již domluveného, který byl ale na motorce, on ve voze, do kterého jsem usedla a vydali jsem se do provozu" stíhajíc" motorku s dalším uchazečem o ŘP na motorku, kterého instruoval mikrofonem včetně pokynů pro mě. Tato situace mě velmi stresovala, stále jsem hlídala motorku za vydatného popohánění učitele , aby nám motorka nezmizela v provozu. Byla to velmi nepříjemná situace, když jsem ve špičce na rušné pražské křižovatce jako de facto začátečník měla toto vše ustát, což se mi moc nedařilo. Dojela jsem velmi rozrušená a ještě jsem si vyslechla komentáře učitele, co jsem dělala chybně a že jsem vyklepaná, že si mám zvykat. Po tomto incidentu, neustálým prodlevám mezi jízdami, slučováním s dalšími apod. jsem se rozhodla ukončit výcvik v této autoškole, protože už mi trpělivost došla. Učitel mi řekl, že nárok na vrácení peněz nemám, protože mám povinné jízdy hotové, že již jedu na stanovený povinný počet, toto mi ukázal i v průkazu jízd, který jsem já ovšem nikdy neviděla a nepodepisovala. Sloučené jízdy mi potvrdil jen dvě, já si jich pamatovala pět, ale on tvrdil své včetně odježděného počtu jízd, bohužel je to pravděpodobně do další diskuze tvrzení proti tvrzení. Můj dotaz zní, mohu nárokovat vrácení nějaké, třeba třetinové částky zpět? Cenu, 10 tisíc Kč jsem bohužel zaplatila celou již při zápisu do AŠ. Mohu v tomto směru vůbec něco udělat nebo se smířit s tím, že si zaplatím další jízdy v jiné AŠ?
Děkuji předem MrázkováReakce

Vaše autoškola porušila celou řadu ustanovení zákona č. 247/2000 Sb., text najdete zde:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-247

1. Teoretická výuka je povinná, přinejmenším formou konzultací (11 hodin teorie) ve schválené učebně.
2. Po každé vyučovací hodině jízdy měl učitel za povinnost Vám předložit k odsouhlasení a podpisu tzv. „vozový sešit“, kde podpisem potvrzujete délku jízdy a ujeté kilometry. Stejně tak musí podobné údaje uvést v průkazce, kterou je povinen vám na začátku výcviku předat. Pokud jste nic nepodepsala, potom „žádné jízdy nebyly“. To pro účely Vašeho případného finančního vyrovnání.
3. Minimální délka praktických jízd je 28 x 45 minut.
4. Nejnebezpečnějším prohřeškem je Vámi popisovaná jízda při současném doprovodu žáka jedoucího na výcvikovém motocyklu. Tento postup je nebezpečné a neakceptovatelné porušení zákona.

Doporučujeme Vám:
a) Podat stížnost na Magistrát hl. m. Prahy. Budete-li chtít pomoci, můžete se na nás obrátit.
b) Informovat o kauze Ministerstvo dopravy.

Rádi bychom Váš případ anonymně medializovali.
Pokud jde o další pokračování výcviku, lze jen doporučit v této autoškole nepokračovat. V menu „Pro žáky“ najdete rady, jak změnit autoškolu.