Horentní storno poplatek autoškoly

Reagovat
Horentní storno poplatek autoškoly

Dobrý den,

potřeboval bych právní radu, nebo radu autoškolského ombudsmana.

Před zhruba dvěma týdny jsem nastoupil do autoškoly Drive ve Vršovicích. Absolvoval jsem dvě hodiny trenažeru a dvě výukové hodiny. Z pracovních důvodů se ale v nejbližších dnech budu stěhovat do Olomouce, a tak jsem kontaktoval autoškolu s žádostí o zrušení kurzu.

Autoškola mi vyhověla, cena za kurz je ale zhruba 5.300,-. Totiž 3000 storno poplatek a 2300 projeté jízdy a trenažer.

Už v telefonu jsem trochu protestoval, a tak mi bylo řečeno, ať napíši e-mail s žádostí o přezkoumání případu. Na e-mail se ale autoškola vyjádřila zamítavě, musím zaplatit celou částku. Navíc autoškola nezohledňuje hodiny na trenažeru jako levnější a bere je jako cena kurzu děleno 28 (hodin jízdy v kurzu), což dělá zhruba 600,-/hod. Ceníková cena doplňkového trenažeru je 200 Kč a jízd 450 Kč.

ceník zde, dole na stránce: https://www.autoskolavrsovice.cz/index.php/cs/cenik

Co se s tím dá dělat? Přeci není možné platit takovou sumu za pár hodin jízd. Od autoškoly jsem si musel koupit i knihu, která nebyla součástí kurzu, a tak mě výcvik vyjde na 5600 Kč.

Děkuji

S Pozdravem

LiborReakce

Vážený tazateli,
každý podnikatel, tedy i provozovatel autoškoly, je povinen informovat spotřebitele o určitých tzv. "hlavních znacích služby". Výběr těchto povinností je stručně popsán v Autoškolských novinách na straně 14. Můžete si je stáhnout zde:
http://www.asociaceautoskol.cz/Autoskolske-noviny/autoskolske-noviny-03-2020.html

Váš provozovatel autoškoly v ceníku, který má ne webu a na který nám posíláte odkaz uvedl položku:
"Storno kurzu - předčasné ukončení zahájené výuky a výcviku 3000,-" bez označení veličiny.
Rozhodně tam není uvedeno, že se jedná o to, že musítě zaplatit 3000,- Kč, tedy korun českých. To je celkem zásadní nedostatek informace.
Nesrozumitelná je i skutečnost, že storno kurzu nemůže být současně předčasným ukončením. Za storno se obvykle považuje zrušení nějaké objednávky před zahájením plnění.
Předčasné ukončení výuky a výcviku je přitom přesně definováno v zákonu č. 247/2000 Sb. takto: § 30 (2) V případě předčasného ukončení výuky a výcviku žadatele u provozovatele autoškoly může žadatel pokračovat ve výuce a výcviku u jiného provozovatele autoškoly. V takovém případě je provozovatel autoškoly povinen žadateli vystavit potvrzení pro doložení údajů nezbytných pro pokračování výcviku. Podrobnosti potvrzení stanoví prováděcí právní předpis.
Finanční otázka vztahu žadatele a autoškoly tímto zákonem ale není řešena. V tom lze odkázat na Občanský zákoník a na zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Z něho byly převzaty zmiňované pasáže v Autoškolských novinách.

K ochraně spotřebitele je třeba říci, že podnikatel by se měl chovat tak, aby se nedopouštěl nekalých obchodních praktik a tudíž ani nekalého opomenutí. Taková jednání lze i nazvat dobrými mravy. Zde lze namítnout, že informace je přinejmenším nesrozumitelná.

Pokud na Vás chce někdo zaplatit takto vysokou částku, potom byste měl mít s nimi buďto podepsanou smouvu, kde budou takové podmínky pro smluvní pokuty přesně definovány, nebo alespoň mít podepsaný souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami.

Za obvyklou částku při situaci, do které jste se dostal Vy, lze považovat do 1000,- Kč, max. 1500,- Kč. S každým předčasným ukončením je spojena nějaká administrativní práve. Pokud dále někdo platí kartou, potom při platbě si karetní společnst strhává provizi, což jde na vrub autoškoly. Tedy určitá částka je opodstatněná.

Vyžadování částky 3000,- Kč potom podle názoru autoškolského ombudsmana za Vámi popisovaných okolností přinejmenším odporuje dobrým mravům. Navíc, za okolnosti, kdy Vám uvedené skutečnosti nebyly dostatečně předem objasněny, nemá na to provozovatel autoškoly nárok.

Provozovatel autoškoly ani nemá splněnu celkem zásadní povinnost, že na webových stránkách neuvádí, kdo je "Orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů" podle zákona č. 634/1992 Sb.
Sdělujeme Vám, že tím je Česká obchodní inspekce. Internetová adresa je www.coi.cz
Můžeme Vám doporučit obrátit se s Vaším problémem právě na ČOI.
Věříme, že s naší argumentací provozovatel autoškoly od svého požadavku upustí.