Vyhození ze zkoušky z jízdy za neuposlechnutí pokynů značky, která není vůbec vidět

Reagovat
Vyhození ze zkoušky z jízdy za neuposlechnutí pokynů značky, která není vůbec vidět

Měl bych dotaz, jak se má žák zachovat, když absolvuje celou jízdu v pořádku a na závěr jízdy neprospěje z důvodu nezastavení před křižovatkou na značce stůj dej přednost a pouze zpomalí na zhruba rychlost chůze, rozhlédne se a z důvodu volna jede dál. Problém je v tom, že tato značka je zcela neviditelná z důvodu totálního zarostení keřem a není vidět z pozice řidiče ani z blízka (mohu doložit fotografií). Problém je v tom, že komisař křižovatku důverně zní, ale žák nikoliv, takže komisař o té značce ví, zatímco žák vůbec.Reakce

Vážený tazateli,
obecně lze říci, že nerespektování dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ jednoznačně vede k hodnocení zkoušky stupněm „neprospěl“, přičemž nic na tom nemění skutečnost, že žadatel o řidičské oprávnění před křižovatkou zpomalil na zhruba rychlost chůze, rozhlédl se a bylo volno.
Pokud se jedná o umístění dopravní značky, toto těžko dokážeme bez perfektní znalosti místa posoudit. Nicméně o výsledku zkoušky z praktické jízdy jistě sepsal zkušební komisař záznam, ve kterém uvedl všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy pak potvrzujete seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení.
Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasíte, cítíte se poškozen, a máte za to, že disponujete požadovanými znalostmi a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, pak se můžete se svou námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Doporučujeme vyžádat si na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopii záznamu o průběhu zkoušky a tu k námitce přiložit. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. Dlužno doplnit, že se jedná o poněkud zdlouhavější akt a jeho výsledek nelze předjímat, proto je dobré vše důkladně zvážit.