Chráněný železniční přejezd

Reagovat
Chráněný železniční přejezd

Dobrý den, dnes jsem dělal závěrečnou zkoušku na osobní automobil. Při přejezdu chráněným železničním přejezdem, svítilo bílé přerušované světlo, závora byla na hoře, tak jsem jej přejel rychlostí 25 km/h i když vím, že tento tip přejezdu můžu přejet rychlostí až 50 km/h, jenomže za přejezdem byla viditelná nerovnost, tak jsem tomu jízdu přizpůsobil. Zkušebním komisařem, mně však bylo vyčteno, že jsem před přejezdem nezkontroloval, jestli nejede vlak z levé, nebo pravé strany a zkoušku jsem díky tomu neudělal. V dostupné literatuře, jsem však nikde nenašel, že na chráněném žel. přejezdu, pokud funguje světelná signalizace i závory, se musím přesvědčit pohledem do obou stran, jestli se neblíží kolejové vozidlo. Proto se Vás chci zeptat, jestli jsem opravdu porušil vyhlášku, nebo pan komisař nepostupoval správně. Děkuji za odpověď:Reakce

Vážený pane,
podle ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), si musí řidič před železničním přejezdem počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet. Této povinnosti není řidič zproštěn ani v případě, kdy svítí přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Forma a způsob naplnění uvedené povinnosti je závislá na místě, okolním prostředí a výhledových podmínkách každého jednotlivého železničního přejezdu. Existují přejezdy přehledné s rozhledovými podmínkami na vzdálenost např. 300 metrů na obě strany železniční dráhy, kdy je bez problémů možné přejezd přejet za stanovených podmínek rychlostí max. 50 km/h, jsou však nezřídka i místa, kdy je výhled na železniční dráhu komplikovaný výhledovými překážkami, nebo stavebně technický stav přejezdu neodpovídá bezpečnému přejetí, pak je nutné, s ohledem na bezpečnostní rizika rychlost snížit a to i přes to, že svítí přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení.