Stížnost na subjektivní hodnocení zkušebního komisaře

Reagovat
Stížnost na subjektivní hodnocení zkušebního komisaře

Dobrý den,
Rad bych podal stížnost na zkušebního komisaře z magistrátu města Ceske Budějovice. Dne 24.7.2020 v 8:00 jsem zahájil zkušební jízdu s komisařem pro oprávněni sk. B. Zkouška trvala 40 minut. Důvod mého neabsolvovani byl ten, ze jsem se dostatečně nerozhledl na železničním přejezdu. S tímto tvrzením komisaře nesouhlasím, neboť jsem se rozhledl a jeho hodnocení je pouze jeho subjektivní názor.
Prosím jak postupovat ohledně obrany občana před takovými subjektivnimi hodnocenimi ze strany zkušebního komisaře? Jednání komisaře je zcela arogantní a cítím, ze před nim není žádná obrana. Rad bych dokázal opak tohoto tvrzení.

S Úctou Ing. Martin LakomyReakce

Vážený tazateli,
o výsledku zkoušky z praktické jízdy jistě sepsal zkušební komisař záznam, ve kterém uvedl všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy pak potvrzujete seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení.
Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasíte, cítíte se poškozen, a máte za to, že disponujete požadovanými znalostmi a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa (a totéž Vám potvrdí i Váš učitel výcviku, který byl zkoušce přítomen), pak se můžete se svou námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Doporučujeme vyžádat si na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopii záznamu o průběhu zkoušky a tu k námitce přiložit. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. Dlužno doplnit, že se jedná o poněkud zdlouhavější akt a jeho výsledek nelze předjímat, proto je dobré vše důkladně zvážit.
Pokud jde o jednání, chovaní a vystupování zkušebního komisaře jako úředníka obce s rozšířenou působností, je tato oblast plně v kompetenci tajemníka úřadu. Pokud máte zájem, můžete svoji stížnost směřovat na tajemníka Magistrátu města České Budějovice. Můžete ji podat v písemné podobě na podatelnu úřadu a na její kopii Vám podatelna potvrdí přijetí písemnosti, nebo poštou formou doporučeného dopisu, nebo pokud disponujete datovou schránkou tak prostřednictvím této služby. Úřad Vás do 30 dnů od doručení vyrozumí, jak podnět vyhodnotil, případně jak věc projednal.