Zákonná lhůta 15 dní termínu závěrečných zkoušek

Reagovat
Zákonná lhůta 15 dní termínu závěrečných zkoušek

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaká je obrana proti nedodržení zákonné lhůty 15ti dní k proběhnutí závěrečné zkoušky od doručení žádosti autoškoly k zařazení žáka k zaverečným zkouškám? Děkuji za odpověď.Reakce

Vážený tazateli,
Vámi zmíněnou problematiku upravuje ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Zde se mimo jiné říká: „ Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce, a bude dbát, aby požadavek autoškoly byl uspokojen v jednom termínu..“ Pokud tato patnáctidenní lhůta dodržena není, je třeba se obrátit na vedení obecního úřadu obce s rozšířenou působností (např. vedoucího odboru či tajemníka) a požádat o vysvětlení a případné zjednání nápravy. Pokud ke zjednání nápravy nedojde, můžete se obrátit na nadřízený krajský úřad s žádostí o učinění opatření proti nečinnosti dle § 80 správního řádu.
Pro úplnost dodáváme, že je běžnou ustálenou praxí, kdy některé obecní úřady obcí s rozšířenou působností po dohodě s autoškolami plánují termíny zkoušek s měsíčním předstihem (na konkrétní dny) podle předpokládaného počtu žadatelů o řidičské oprávnění. V takových případech provozovatel autoškoly soustředí výuku a výcvik tak, aby do stanoveného, řekněme řádného termínu zkoušek, připravil a ukončil výuku a výcvik konkrétního počtu žadatelů a ty pak předvedl ke zkoušce na příslušný úřad. Tím je docíleno, že od ukončení výcviku do zkoušky uplyne co nejméně času a žák tak neztrácí nabyté znalosti a dovednosti.

 
 


Jednalo by se o nesprávný úřední postup ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. Pokud byste prokázal, že Vám vznikla škoda, mohl byste podat podle tohoto zákona žalobu.

 
 


S tím byste asi u soudu neuspěl, výsledek zkoušky nelze předjímat. Zkouška platná bude.