Od 13.3 autoškola

Reagovat
Od 13.3 autoškola

Dobrý den
Dcera dělá v Boskovicích autoškolu. Bohužel jí přerušila autoškolu Corona nyní byla u třetí zkoušky s komisařem. Podle instruktora autoškoly je dcera připravená do provozu dle komisaře není a oponuje přestupky které dcera ovšem neudělala jela jsem totiž 3. Jízdu za nimi jelikož při prvních dvou byla neuspěla. Vždy si dcera připlatil a jízdy tak aby byla opravdu precizně připravena testy prospěla bez problémů. Je nějaká obrana proti obchodu který si Městský úřad a komisaři vybudovali na vyhazování žáků?Reakce

Vážený paní,
žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy. Pokud se seznámíte s požadavky na zkoušku, bude Vám jasné, že hodnocení stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“ není vázáno na stav, zda se žadatel přestupku dopustí či nikoliv. Je známo mnoho případů, kdy žadatel při zkoušce nespáchal jediný přestupek, přesto byl hodnocen stupněm neprospěl. Žadatel totiž musí prokázat všechny zákonem požadované znalosti a dovednosti, nikoliv pouze jízdu bez přestupku. Těžko můžeme posoudit důvody, pro které Vaše dcera u zkoušky z praktické jízdy neprospěla. O výsledku zkoušky z praktické jízdy, jistě sepsal zkušební komisař záznam, ve kterém uvedl všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy pak žadatel potvrzuje seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení. Vaše dcera měla možnost odmítnout záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepíše záznam učitel autoškoly). Pokud je Vaše dcera přesvědčena, že je vůči ní zkušební komisař zaujatý a jeho hodnocení je neobjektivní může podat, podle zákona o úřednících stížnost tajemníkovi úřadu s tím, že vznese námitku podjatosti zkušebního komisaře vůči její osobě, která se následně odráží ve výsledcích zkoušek a dále může vznést požadavek na jiného zkušebního komisaře, (může nastat problém, pokud obecní úřad má jen jednoho), nebo aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Také se může se svoji námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Doporučujeme vyžádat si na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopii záznamu o průběhu zkoušky a tu k námitce přiložit. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. Tento proces je zdlouhavý, proto je dobré vše důkladně zvážit. Další varianta Vašeho postupu, kterou nám umožňuje platná právní úprava je dokončení zkoušky z odborné způsobilosti u kteréhokoliv jiného provozovatele autoškoly za splnění zákonem stanovených podmínek, nejlépe s místem provozovny v územní působnosti jiného ORP, kde lze téměř s jistotou konstatovat, že se u této zkoušky s dosavadním zkušebním komisařem Vaše dcera nesetká. U dosavadního provozovatele si vyžádá Žádost o přijetí k výuce a výcviku a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, které stávající autoškole předložila před zahájením výuky a výcviku. Nový provozovatel autoškoly Váši dceru přihlásí k doplňovací výuce a výcviku a po absolvování potřebného počtu výcvikových hodin, který závisí na dohodě mezi Vaší dcerou a novým provozovatelem autoškoly a samozřejmě na znalostech a dovednostech Vaší dcery v řízení motorových vozidel. Tento nový provozovatel autoškoly Vaši dceru přihlásí a předvede ke zkoušce konané příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.