stížnost na nesprávnou činnost autoškoly

Reagovat
stížnost na nesprávnou činnost autoškoly

Vážený pane ombudsmane,
obracím se na Vás s prosbou a žádostí o pomoc.
Rozhodla jsem se získat řidičský průkaz na sk"B" a oslovila autoškolu v mé blízkosti bydliště. Po telefonickém kontaktu s p. Fojtíkem jsem dle jeho pokynů na jeho webových stránkách vytiskla a vyplnila přihlášku a zajistila si lékařské potvrzení. Začala jsem 12.5.2020 a vše se zdálo být v pořádku. Ovšem po první jízdě jsem neobdržela průkazku jízd se slovy, že ji nepotřebuji a že si vše bude učitel zapisovat u sebe. Bylo mě divné, že jezdím velmi krátkou dobu a tak jsem se zmínila svojí matce. Ta se po mé 3 jízdě spolu se mnou vydala osobně za p. Fojtíkem a žádala o vydání průkazky a vysvětlení s dotazem na počet výukových jízd. Bylo nám sděleno, že celkově pojedu 14 x vyučovací hodinu a že průkazku jízd u něj žáci nemají - vše si řádně zapisuje u sebe. Ikdyž s tím moje matka nesouhlasila, odešli jsme a já pokračovala ve výcviku. Má 6 hodina jízdy trvala celkem 33 minut a to moji matku hodně rozčílilo - opakovaně volala p. Fojtíkovi co to má znamenat a ten hrubým hlasem odpověděl, že je vše v pořádku a pokud se to nelíbí, ať odejde dcera jinam. Ukončila jsem tedy kurz a žádala o vyúčtování a vystavení dokladu na přestup do jiné autoškoly. Po obdržení dokladů bylo na vyúčtování napsáno, že jsem absolvovala 12 hodin jízd a 8 hodin výuky, což samozřejmě není pravda. (skutečně jsem jela 6x (necelé vyučovací hodiny) a 4x jsem byla v učebně). Chtěla jsem si řidičák dodělat a proto jsem s potvrzením oslovila novou autoškolu. Učitel nové autoškoly mi řekl, že mám potvrzení od lékaře na špatném formuláři a že si musím zajistit nové, jinak kurz nemůžu začít. U lékaře jsem tedy znova potvrdila a znova uhradila poplatek za vyplnění již na správném formuláři. Oslovila jsem znova se svojí matkou e-mailem p. Fojtíka a znova žádali o opětovné posouzení vyúčtování a požadovali úhradu za nové potvrzení od lékaře. Po tel rozmluvě s mojí matkou na ni velmi křičel, že má vše v pořádku, ať mu dáme pokoj a ikdyby jsme měli potvrzení od lékaře na cáru papíru, tak je platné.

Chtěla bych Vás touto cestou požádat o pomoc nebo radu co mám udělat. Přece není možné, aby to tak mohlo fungovat. Již jsem podala stížnost na živnostenském úřadě a tam mi poradili, ať napíšu i Vám.
Prosím poraďte mě - chtěla bych do budoucna ochránit další žadatele o řidičák.

S pozdravem
Adéla Macuchová a matka Ing. et Bc Ilona MacuchováReakce

Vážené dámy,
pokud výuka a výcvik ve jmenované autoškole probíhala Vámi popisovaným způsobem, pomineme-li porušování obchodních podmínek, jedná se o porušení povinností provozovatele autoškoly stanovených zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. V této věci Vám doporučujeme Váš podnět s popisem průběhu výuky a výcviku směřovat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je autoškola registrována. Ve Vašem případě se jedná o městský úřad Kyjov. Úřad se bude Vaším podnětem zabývat a učiní příslušné právní kroky ke zjednání nápravy. V podnětu doporučujeme vznést požadavek na sdělení, jak bylo s podnětem naloženo, jaké kroky příslušný úřad učinil a jak byla věc vyřešena. V případě potřeby může autoškolský ombudsman pomoci při doporučení odborné právní pomoci či právního zastoupení.