Žádost o stanovisko

Reagovat
Žádost o stanovisko

Dobrý den
Dne 9.7. 2020 jsem skládal závěrečné zkoušky v autoškole bohužel jsem je podle inspektora nedal
Bylo to z důvodu:
1. Že jsem použil jenom světla na denní svícení ale podotýkám že jsme v tunelu nebo za tmy nejeli popřípadě za snížené viditelnosti a značka která by mi to přikazovala žádná nebyla
2. Řekl mi ať si vyberu místo na parkovišti a zaparkuju a couváním
Parkoviště bylo bez čár a v mírném kopci
Zaparkoval jsem ale řekl že se mu to nelíbilo že spíš jsem měl zaparkovat mezi auta zaparkování bylo rovné a místo na otevření dveří tam bylo velké a do zrcátek jsem se díval do obou
3. Blikalo a Troubylo auta za náma tak jsem zastavil pro jistoti jsem zapnul výstražné světla protože jsem nevěděl co se děje nakonec to byl kamarád od instruktora
Za to mi inspektor vynadal, že co dělám že proč to zapínám.
Jak jsem zastavil tak instruktor který seděl vedle mě tak zatáhnul ruční brzdu a vyšel ven. bohužel jsem Nevěděl co se děje a nevšimnul jsem si že brzda je zatažená
Tak že jak jsem vyjížděl dal jsem blinkr ale nedal jsem tu brzdi dolů
Ale stali jsme na rovině tak že kopec to nebyl
Kvůli těm 3 věcem mi to nedal.
Proto se chci zeptat
Co mám teď dělat protože nikoho jsem neohrozil ani neomezil.
Popřípadě váš názor a radu co bych měl teď dělat.
Děkuji moc a přeji hezký denReakce

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici záznam o průběhu zkoušky, můžeme vycházet pouze z Vašeho jednostranného vyjádření. Důvody, které uvádíte, dle kterých jste byl, hodnocen stupněm neprospěl, jsou opodstatněné: 1. Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno. Pokud Vám byla vytknutá světla pro denní svícení, zkušební komisař neměl kontrolu o tom, zda jste prověřil osvětlení vozidla (zapnutím obrysových a potkávacích světel) 3. Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy (ne výstražná světla), zajistí vozidlo proti pohybu zatažením ruční brzdy (pokud to učinil učitel autoškoly, tak zasáhl do řízení), při rozjezdu jste se nepřesvědčil, zda na přístrojové desce nesvítí červený sdělovač ruční brzdy a rozjel jste se se zataženou ruční brzdou. Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy. Pokud se seznámíte s požadavky na zkoušku, bude Vám jasné, že hodnocení stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“ není vázáno na stav, zda se žadatel přestupku dopustí či nikoliv. Je známo mnoho případů, kdy žadatel při zkoušce nespáchal jediný přestupek, přesto byl hodnocen stupněm neprospěl. Žadatel totiž musí prokázat všechny zákonem požadované znalosti a dovednosti, nikoliv pouze jízdu bez přestupku. O výsledku zkoušky z praktické jízdy, provede zkušební komisař záznam, ve kterém uvede všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy potvrzujete seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení. Měl jste možnost odmítnout záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepíše záznam učitel autoškoly). Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasíte, cítíte se poškozený, a jste přesvědčen, že máte potřebné znalosti a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, pak se můžete se svou námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Doporučujeme vyžádat si na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopii záznamu o průběhu zkoušky a tu k námitce přiložit. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. Tento proces je zdlouhavý, proto je dobré vše důkladně zvážit. Ve Vašem případě bychom doporučili řádně se připravit na opakovanou zkoušku.