Možnost dokončení autoškoly po ukončení odborného učiliště

Reagovat
Možnost dokončení autoškoly po ukončení odborného učiliště

Dobrý den. V rámci výuky na SOU (obor opravář zemědělských strojů) absolvoval syn autoškolu. Bohužel i díky koronaviru se ukončení závěrečných zkoušek v autoškole odsunulo až na konec června. Syn úspěšně udělal závěrečný test, ale jízdy neudělal. Náhradní termín, pro vykonání opravné jízdy mu byl stanoven na 13.7. avšak ten byl 8.7. zrušen a přesunut na začátek září. Chtěl bych se zeptat, zda je možné závěrečnou zkoušku absolvovat v jiné autoškole. Bylo nám řečeno, že proto, že výuka autoškoly probíhala v rámci výuky na SOU není možné přestoupit do jiné autoškoly.
Předem děkuji za odpověď.Reakce

Vážený tazateli,
výuka a výcvik v rámci učebního nebo studijního programu vychází z tzv. rámcového vzdělávacího programu a patří do učebních osnov školy. Žadatel je od počátku výuky a výcviku ve zvláštním režimu a v souvislosti s podmínkami pro přijetí do výuky a výcviku, jakož i jeho ukončení má oproti běžnému žadateli řadu výjimek ze zákona. Proto taky výuku a výcvik žáků školy nemůže provádět kterákoliv autoškola, nýbrž autoškola školy, která má vydanou registraci k provozování autoškoly, přičemž statutárním orgánem je ředitel školy.
Právě z těchto důvodů může předvést žadatele ke zkoušce pouze autoškola školy, nikoliv běžný provozovatel autoškoly. Jsou známy případy z praxe, kdy škola ukončila svoji činnost a v takovém případě byli neúspěšní žadatelé převedeni na doplňovací výuku a výcvik a následně k opakované zkoušce, do jiné autoškoly školy, zpravidla té nejbližší v regionu, jejíž činnost taktéž vycházela rámcového vzdělávacího programu, přičemž k přestupu žadatele se vyjadřoval zřizovatel školy, kterým je zpravidla příslušný krajský úřad.
Informace, kterou jste obdržel byla správná a v souladu s platnou právní úpravou.